search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
27.05.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
16:30
Typ:
Kurs
Tryb:
pon/czw (16:30 - 20:35)
Opłata:
1550,- zł od osoby
1395,- zł Cena dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku
1473,- zł Cena dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

Harmonogram spotkań:

1

27.05.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

2

03.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

3

06.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

4

10.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

5

13.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

6

17.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

7

20.06.2024r.

czwartek

5

16:30 – 20:35

8

24.06.2024r.

poniedziałek

5

16:30 – 20:35

 

CEL

Kurs umożliwia każdemu uczestnikowi (bez względu na poziom zaawansowania)zapoznanie się z problematyką podatku VAT pod kątem prawidłowego i samodzielnego rozliczania transakcji w firmie.

Zajęcia prowadzone są głównie metodą warsztatową (ćwiczenia, testy i zadania), budująca umiejętności szybkiej analizy problemu i skutecznego rozwiązywania trudnych kwestii, jakie pojawiają się w podatku VAT. Kurs daje uczestnikom cenne umiejętności podnoszące wartość zawodową na rynku pracy i jest adresowany w głównej mierze do osób z działów księgowych i finansowych, controlingu i audytu, wdrażanych w zagadnienia rozliczeń podatku VAT.

WYKŁADOWCA

Leszek Lewandowicz – doradca podatkowy, wykładowca SKwP w zakresie prawa podatkowego.

 

PROGRAM

Charakterystyka podatku VAT – przepisy polskie a przepisy wspólnotowe

 • Systematyka aktów prawnych w zakresie VAT
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania - dostawa towarów, świadczenie usług oraz inne czynności, w tym nieodpłatne
 • Zakres przedmiotowy opodatkowania – transakcje międzynarodowe: eksport, import, WDT, WNT
 • Czynności wyłączone z opodatkowania.
 • Podatnicy VAT – jak rozumieć pojęcie podatnika.
 1. Rozliczanie VAT należnego i naliczonego.
 • Mechanizm odwrotnego obciążenia.
 • Obowiązek podatkowy, czyli kiedy wykazać czynność dla celów VAT
 • Miejsce świadczenia – sposób i kraj opodatkowania niektórych transakcji międzynarodowych
 • Podstawa opodatkowania – od jakiej kwoty liczymy podatek wg właściwej stawki, korekty sprzedaży
 • Stawki podatku (podstawowa i obniżone, nowa matryca stawek, wiążące informacje stawkowe), zwolnienia przedmiotowe
 • Mechanizm podzielonej płatności
 • Podatek naliczony – zasady odliczania
 • Ograniczenia w odliczaniu VAT, w tym zasady rozliczania samochodów osobowych,
 • Ulga na złe długi w podatku VAT
 • Biała lista oraz zasady dokonywania niektórych płatności na rachunek z wykazu
 • Zapłata VAT, zwrot na rachunek bankowy, kwota do przeniesienia
 • Odliczenie częściowe, korekty podatku naliczonego (roczna, jednorazowe)
 • Wybrane procedury szczególne: zwolnienie podmiotowe, marża
 1. Obowiązki formalne
 • Rejestracja w urzędzie skarbowym (Kraj/UE)
 • Dokumentowanie sprzedaży: sprzedaż detaliczna i kasy rejestrujące, faktury (korekty, duplikaty, pro forma, noty korygujące, faktury do paragonów, faktury uproszczone);
 • Deklaracje VAT, informacja podsumowująca
 • Prowadzenie oraz składanie  ewidencji sprzedaży i zakupu VAT, pliki JPK
 • Planowane obowiązkowe faktury ustrukturyzowane (KSeF).

OPŁATA

 •  1.550 zł. od osoby
  1.395 zł. dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku
 •  1.473 zł dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

 

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

ORGANIZACJA

 • Warunkiem uczestnictwa w kursie jest dokonanie zgłoszenia i opłata min. 5 dni przed jego rozpoczęciem;
 • Zajęcia dydaktyczne odbędą się z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość;
  Przed zajęciami uczestnicy otrzymają link do platformy ClickMeeting oraz materiały szkoleniowe w formie elektronicznej;
 • Dla zapewnienia bezproblemowego przebiegu szkolenia, zalecamy korzystać z najaktualniejszych wersji przeglądarki Chrome, Safari, Firefox, Opera lub Edge;
 • 100% czasu zajęć odbywa się z wykładowcą – zajęcia są prowadzone w czasie rzeczywistym.

WARUNKI ZALICZENIA

 • Obecność na poziomie min. 70%.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie o ukończeniu kursu przygotowującego do pracy na stanowisku specjalista w zakresie rozliczania podatku VAT.

 

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665