Zarząd Oddziału:

1. Krystyna Urbaniak  - Prezes
2. Joanna Żuchowicz- Kwiatkowska  - Wiceprezes
3. Bożena Arkuszewska - Wiceprezes
4. Danuta Ujazdowska  - Skarbnik
5. Anna Niemczewska - Sekretarz
6. Hanna Andrzejewska  - Członek
7. Beata Klejbach  - Członek

Komisja Rewizyjna:

1. Ewa Krawczyńska - Przewodnicząca
2. Lucyna Witowska - Z-ca przewodniczacej
3. Anna Lewandowska   - Członek

4. Piotr Rakowski - Członek

5. Joanna Siedlecka - Walczak - Członek

Sąd Koleżeński:

1. Wiesława Szałańska - Przewodnicząca
2. Janusz Urbański - Z-ca Przewodniczącej
3. Andrzej Tyrjan - Członek

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665