search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Zgodnie ze statutem Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel polski, mający nieposzlakowaną opinię i kwalifikacje w zakresie rachunkowości i finansów.

Członek zwyczajny uprawniony jest do :

  • udziału w zgromadzeniach i zebraniach Stowarzyszenia,
  • czynnego i biernego prawa wyborczego,
  • korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia,
  • noszenia odznaki organizacyjnej.

Członek wspierający zobowiązany jest do:

  • stosowania się do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał organów Stowarzyszenia,
  • podnoszenia poziomu zawodowego i dbałości o właściwy poziom etyczny,
  • udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia oraz dbania o jego rozwój,
  • regularnego opłacania składek członkowskich.

O przyjęciu na członka zwyczajnego Stowarzyszenia decyduje Zarząd Okręgowy Stowarzyszenia, po złożeniu deklaracji wraz z załączonymi 2 zdjęciami.
Przyjęty członek zwyczajny otrzymuje legitymację członkowską.

Ponadto naszym członkom udzielamy bezpłatnych konsultacji, są oni również informowani o nowych szkoleniach - seminariach oraz mają możliwość korzystania z biblioteki Stowarzyszenia i z bezpłatnego pośrednictwa pracy.

 

Składki członkowskie wynoszą:

dla członków wspierających (jednostek gospodarczych) - nie mniej niż 250zł rocznie,
dla członków zwyczajnych (osób fizycznych) - 60 zł rocznie.

Składki można wpłacać na poniższe konto bankowe lub bezpośrednio w kasie Oddziału.

Konto:  94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close