search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Oferta szkoleniowa

Informacje zawarte w tej części serwisu internetowego są kierowane do obecnych i przyszłych uczestników szkoleń organizowanych przez Włocławski Oddział Stowarzyszenia Księgowych. Przekazujemy informacje o prowadzonych kursach, seminariach i konferencjach - ich rodzajach, poziomach i zróżnicowaniu. Słuchacze Stowarzyszenia mogą dowiedzieć się o zasadach prowadzenia zajęć, poznać zakres tematyczny i warunki uczestnictwa.

Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Zarząd Główny w Warszawie Oddział Okregowy we Włocławku . Instytucja posiada wpis do ewidencji placówek niepublicznychpod nazwą: Stowarzyszenie Księgowych w Polsce Centrum Kształcenia Oddziału Okregowego we Włocławku.

Placówka jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - numer ewidencyjny 2.04/00018/2009

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665