search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
240,- zł od osoby
214,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 30 sierpnia 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Lech Janicki - prawnik, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 14 lat zajmuje się problematyką podatkową i prawną. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ogólnego prawa podatkowego oraz podatków bezpośrednich. Autor i współautor publikacji oraz komentarzy z zakresu prawa podatkowego oraz prawa pracy na łamach m.in. Rzeczpospolitej i Gazety Prawnej,  ekspert podatkowy w mediach (m.in. TVN CNBC) oraz licznych portali branżowych, doświadczony wykładowca szkoleń z zakresu prawa podatkowego.

OPIS

Ogólnoświatowa pandemia Covid-19 w sposób niezwykle istotny i dla wielu firm dotkliwy wpłynęła na prowadzenie działalności gospodarczej oraz regulowanie zobowiązań. Jednocześnie w ostatnich latach polscy przedsiębiorcy muszą spełnić szereg obowiązków związanych z należytym „sposobem” dokonywania płatności i ich dokumentowania. Od 2020 roku podatnicy mają m.in. obowiązek sprawdzać w tzw. „białej księdze” rachunki kontrahentów, którym dokonują płatności. Brak takiej weryfikacji może skutkować wyłączeniem z kosztów podatkowych źle opłaconej faktury. Ponadto niezapłacenie faktur w terminie 90 dni od terminu ich płatności będzie skutkować koniecznością korekty dochodu i wpłynie na wysokość zaliczki na podatek dochodowy. Od 2019 roku radykalnie zmieniły się przepisy dotyczące rozliczeń samochodów osobowych w firmie, co skutkuje koniecznością analizy wszelkich umów leasingowych, wynajmu samochodów oraz bieżących kosztów ich używania (paliwo, naprawy, opłaty za autostrady itp.) pod kątem właściwego zastosowania przepisów ustawy o CIT. Jednocześnie nastąpiła radykalna zmiana podejścia organów podatkowych do płatności gotówkowych w ramach umów ciągłych (np. za usługi księgowe, najem nieruchomości, media, leasing).

 

PROGRAM

Płatności na rzecz kontrahentów a Covid-19 (aktualne problemy, ryzyka, tarcza antykryzysowa, bieżące zmiany z przepisach)

Płatności gotówkowe w świetle zmiany w interpretacjach podatkowych

 • Wyłączenie wydatków opłaconych gotówką z kosztów uzyskania przychodów.
 • Kiedy można zapłacić kontrahentowi gotówką a kiedy niezbędna jest płatność przelewem – analiza różnych sytuacji (jednorazowe transakcje, wielokrotne zakupy od tego samego dostawcy, kilka zakupów jednego dnia, umowy ramowe, umowy na czas określony i umowy ciągłe)
 • Zmiana w podejściu organów podatkowych do liczenia limitu 15 tys. zł (nie w okresie rozliczeniowym lecz od początku umowy) i możliwe problemy związane z przekroczeniem tego limitu u podatników płacących gotówką (np. za usługi księgowe)
 • Częściowa płatność gotówką a częściowa przelewem – skutki podatkowe

Biała lista podatników VAT i jej wpływ na rozliczanie kosztów uzyskania przychodów w CIT od 2020 roku.

 • Kiedy błędnie opłacona faktura nie może zostać rozliczona w kosztach uzyskania przychodów?
 • Identyfikacja płatności, do których mają zastosowanie nowe regulacje (płatności w ramach transakcji przekraczających 15 tys. zł)
 • Płatności na rachunki techniczne (np. za media), PayU, PayPal, płatność kartą, rachunki depozytowe i powiernicze.
 • Problem usług ciągłych, przy których przekroczono limit 15 tys. zł
 • Moment weryfikacji rachunku w białej księdze oraz kwestia przelewów z odroczonym terminem realizacji.
 • Zlecenia stałe i polecenia zapłaty.
 • Weryfikacja kontrahentów i archiwizacja danych związanych z płatnościami.
 • Co zrobić, gdy kontrahenta „nie ma” na białej liście podatników VAT?
 • Rachunki ROR i inne, których nie znajdziemy w białej księdze.
 • ZAW-NR w sytuacji błędnego przelewu (w trakcie pandemii 14 dni na zawiadomienie)
 • Korekta kosztów uzyskania przychodów w sytuacji błędnej płatności.
 • Biała księga a kompensaty należności.
 • Zapłata podmiotom zagranicznym a przepisy o białej księdze.
 • Zapłata faktur wystawionych z oznaczeniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP)
 • Objaśnienia Ministra Finansów z 20 grudnia 2019 r. w sprawie stosowania nowych regulacji.

Zapłata faktur wystawionych z oznaczeniem „mechanizmu podzielonej płatności” (MPP) i skutki na gruncie CIT,PIT i VAT.

Ustawa o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych i jej wpływ na przepisy podatkowe.

Ulga na złe długi w CIT i jej stosowanie w praktyce w doniesieniu do niezapłaconych należności.

 • Praktyczne ujęcie ulgi na złe długi w CIT-8 oraz wypełnianie załącznika CIT-WZ.
 • Covid-19 i wpływ tarczy antykryzysowej na stosowanie ulgi na złe długi.
 • Sankcje dla dłużnika i uprawnienia dla wierzyciela – w trakcie roku czy w zeznaniu rocznym?
 • Moment dokonania korekty dochodu przez obie strony „nierozliczonej” transakcji.
 • Kiedy nie można skorzystać z „ulgi na złe długi”
 • Sytuacje szczególne (np. stosowanie przepisów do podatników, którzy nie zapłacili kontrahentowi, ale nie rozpoznali nieopłaconego wydatku w kosztach uzyskania przychodów

Płatności na rzecz podmiotów zagranicznych w świetle przepisów o podatku u źródła (WHT)

 • Jak dokumentować usługi nabywane od podmiotów zagranicznych, aby nie było problemów z tzw. „podatkiem u źródła” (WHT)
 • Certyfikaty rezydencji w trakcie pandemii – złagodzone wymogi.
 • Identyfikacja „zakupów zagranicznych” rodzących obowiązki w podatku u źródła.
 • Obowiązki deklaracyjne i informacyjne po stronie polskiej firmy.

Płatności związane z samochodami osobowymi w firmie w świetle objaśnień MF z 9 kwietnia 2020 r.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close