search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 07 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

PROGRAM

I. Slim VAT z uwzględnieniem projektu objaśnień
1. Nowe zasady korygowania faktur "na plus" oraz "na minus"
- Zmiana przepisów
- Brak obowiązku potwierdzenia korekty
- Forma oraz zakres dokumentacji
- Odliczenie podatku VAT - wpływ nowych zasad korygowania faktur na podatek naliczony VAT
2. Unifikacja zasad rozliczania różnic kursowych - jakie stosować kursy walut dla celów VAT od 01.01.2021 roku
3. Wydłużenie terminu odliczenia podatku naliczonego - praktyczne znaczenie zmian
4. Odliczenie podatku naliczonego VAT od usług noclegowych
5. Nieodpłatne przekazania - podwyższenie limitu dla prezentów o małej wartości
6. Eksport towarów - wydłużenie terminu na wywóz towarów w przypadku zaliczki (nowe zasady stosowania stawki "0")
7. Pozostałe zmiany
II. Pozostałe zmiany
1. Zmiany w MPP (Mechanizm podzielonej płatności)
- Kompensaty
- Zmiany w załączniku nr 15 do ustawy VAT
- Limity kwotowe 15 000 zł - zmiany
- Faktury walutowe - zasady przeliczania limitu
- Nowe zasady płatności z rachunku VAT
- Pozostałe zamiany
- Zasad stosowania oraz praktyczne informacje
2. "Biała lista" - zmiany w przepisach oraz praktyka stosowania
- Rozszerzenie zakresu informacji (rachunki bankowe)
- Modyfikacja zakresu danych wrażliwych
- Praktyczne problemy oraz sposoby ich rozwiązywania
3. Zmiany w WIS (Wiążąca Informacja Stawkowa) - wprowadzenie nowych ograniczeń
- Ograniczenia możliwości wydania WIS (kontrola, postępowanie podatkowe)
- Ograniczenia okresu ochrony
4. Deklaracje kwartalne
5. Stosowanie zwolnienia przez rolników ryczałtowych
6. Kara pieniężna za błędy w JPK_V7 a Ordynacja podatkowa
7. Możliwość stosowania zwolnienia podmiotowego (200 000 zł) - korekta regulacji
8. Zakres stosowania dodatkowego zobowiązania w VAT
9. Zmiany w procedurze TAX FREE
10. Dostawy łańcuchowe - zmiany przepisów
11. Pakiet e - commerce
- Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO)
- Sprzedaż na odległość towarów importowanych z państw trzecich (SOTI)
- Modyfikacja procedura MOSS
- Procedura szczególna OSS
- Procedura szczególna importu IOSS
- Pozostałe zagadnienia
12. Pozostałe zmiany
III. Wybrane zmiany wprowadzone w roku 2020
1. Nowy plik JPK VAT (kody transakcji) oraz zmiany w pozostałych strukturach plików JPK
- Obowiązek identyfikacji GTU
- Kody transakcji
- Obowiązek identyfikacji dowodów sprzedaży
- Sankcje w przypadku błędów
IV. Slim VAT 2 - projekt
1. Zmiany w zasadach wystawiania faktur
- Brak obowiązku podania przyczyny korekty
- Zmiany w oznaczeniu faktur korygujących (brak obowiązku podawania zwrotu "faktura korygująca")
- Zmiany w oznaczaniu duplikatów faktur (brak obowiązku podawania zwrotu "duplikat")
- Możliwość wystawienia faktury na 60 dni przed świadczeniem (obecnie 30 dni)
- Zbiorcze faktury korygujące
- Brak limitu kilometrów dla biletów traktowanych jak faktury
- Korekty "in minus" w przypadku importu usług oraz WNT
2. Zmiany w zakresie odliczania podatku naliczonego VAT
3. Mechanizm podzielonej płatności
- Możliwość przesyłania środków pomiędzy rachunkami VAT w różnych bankach
- Możliwość płacenia z rachunków VAT składek ZUS
4. Zmiany w odliczeniach VAT na samochody
5. Zmiany w opodatkowaniu importu usług
6. Opodatkowanie w obrocie nieruchomościami
7. Wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat
8. Pozostałe zmiany
V. Pytania i odpowiedzi

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 240,00 zł  od osoby
  • 215,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close