Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1300,- zł od osoby
1235,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1170,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Rachunkowość Zarządcza

(80 godz. zajęć dydaktycznych)

Tematyka kursu:

1.Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza
- klasyfikacja kosztów i analiza ich zmienności,
- podstawowe systemy rachunku kosztów
- pomiar i ewidencja kosztów oraz ustalenie wyniku finansowego
- zasady rozliczania kosztów
- kalkulacja kosztów
- koszty, przychody i zyski w rachunkach decyzyjnych krótkiego okresu,
- planowanie i kontrola kosztów, przychodów i wyników,
- standardowy rachunek kosztów,
- analiza i interpretacja odchyleń kosztów i wyników
- metody oceny opłacalności decyzji długookresowych ( NPV i IRR).
2. Wartość pieniądza wczasie
- zmienna wartość pieniądza wczasie
- stopa procentowa ceną pieniądza ( odsetki proste, kapitalizacja odsetek)
- dyskontowanie przyszłych płatności lub oczekiwanie przyszłych zysków
3. Kształtowanie struktury kapitałów
- źródła pozyskiwania kapitałów
- wpływ struktury kapitałów na zyskowność firmy,
- strategie finansowania środków obrotowych
- związki między strukturą kapitału , a stabilnością finansową przedsiębiorstwa.
4. zarządzanie majątkiem obrotowym
- zarządzanie zasobami gotówkowymi,
- zarządzanie zasobami zapasami
- zarządzanie zasobami należnościami ( ustalenie warunków udzielania kredytów handlowych odbiorcom poprzez odpowiednie strategie, udzielanie odbiorcom skonta, factoring).
5. Analiza sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
- sprawozdanie finansowe jako podstawa analizy finansowej(bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) rachunek przepływów pieniężnych.
- analiza wstępna sprawozdań analiza pionowa i pozioma bilansu
- analiza wstępna rachunku zysku i strat (wskaźniki struktury i dynamiki
6. Analiza wskaźnikowa efektywności finansowej firmy
- wskaźniki w 3-ch głównych obszarach: sprzedaży majątku i kapitałów (równanie Du Ponta)
- wskaźniki bieżącej płynności finansowej
- wskaźniki zdolności do obsługi zadłużenia
- wskaźniki rynku kapitałowego
- analiza stopy zyskowności kapitałów własnych
- analiza wstępna i wskaźnikowa sprawozdania - Rachunek przepływów pieniężnych

Organizacja kursu

Program kursu obejmuje 80 godz. zajęć wykładowo - seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi. Kurs trwa przez ok. 3 m- cy. Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w siedzibie Oddziału.

Odpłatność za kurs

- 1.300 zł od osoby
- 1.170 zł dla pracowników członków wspierających
- 1.235 zł dla członków zwyczajnych

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665