search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
1150,- zł od osoby
1092,- zł dla członków zwyczajnych oddziału
1035,- zł dla pracowników członków wspierających oddział
Zapisz się

Płace i ubezpieczenia społeczne ( ON-LINE)

 (65 godz. zajęć dydaktycznych)

Planowane rozpoczęcie  kursu 16.09.2024r. godz. 16:15

Harmonogram spotkań:

1

16.09.2024r.

poniedziałek

5 godz.

16:15 – 20:15

2

18.09.2024r.

środa

5 godz.

16:15 – 20:15

3

20.09.2024r.

piątek

5 godz.

16:15 – 20:15

4

23.09.2024r.

poniedziałek

5 godz.

16:15 – 20:15

5

25.09.2024r.

środa

5 godz.

16:15 – 20:15

6

27.09.2024r.

piątek

5 godz.

16:15 – 20:15

7

04.10.2024r.

piątek

5 godz.

16:15 – 20:15

8

07.10.2024r.

poniedziałek

5 godz.

16:15 – 20:15

9

09.10.2024r.

środa

5 godz.

16:15 – 20:15

10

11.10.2024r.

piątek

5 godz.

16:15 – 20:15

11

14.10.2024r.

poniedziałek

5 godz.

16:15 – 20:15

12

16.10.2024r.

środa

5 godz.

16:15 – 20:15

13

18.10.2024r.

piątek

5 godz.

16:15 – 20:15

Cel:

- przygotowanie do pracy w działaniach płacowo-kadrowych, praktyczne opanowanie
umiejętności wyliczania poszczególnych składników wynagradzania przy
wykorzystywaniu programu finansowo - księgowego. Umiejętności sporządzania
dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych przy zastosowaniu programu PŁATNIK.
Kurs polecanych dla osób przygotowujący się do podjęcia pracy lub pracujących
w działach płacowo-kadrowych, dla innych osób wykorzystujących w wykonywanym
zawodzie umiejętności rozliczania i naliczania wynagrodzeń oraz prowadzących własną
działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Program:

I. Płace
1. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych a składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
3. Naliczanie ekwiwalentów za urlop, godziny nadliczbowe, okresy choroby pracownika.
4. Wynagrodzenia jako aspekt dochodu pracownika i kosztu pracodawcy
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady rozliczania, wykorzystywania i
opodatkowania świadczeń.
7. PFRON - obowiązki, uprawnienia pracodawców.
II. Ubezpieczenia społeczne
1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne i ich
podstawa.
2.Płatnicy składek, osoby ubezpieczone, współpracujące z osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą.
3. Ubezpieczenia zdrowotne.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Program PŁATNIK - Szkolenie z praktycznym wykorzystaniem.

Organizacja:

  • system popołudniowy  dwa lub trzy razy w tygodniu w godz. od 16:15 do 20:15

 

Wymagania sprzętowe:

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma login i hasło z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

Dodatkowe informacje:

- absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Opłata:

- 1.150,- zł od osoby
- 1.035,- zł dla pracowników członków wspierających oddział

- 1092,- zł dla członków zwyczajnych oddziału

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U. poz . 2175).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close