Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
700,- zł od osoby
665,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
630,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Płace i ubezpieczenia społeczne

 (65 godz. zajęć dydaktycznych)

Cel:

- przygotowanie do pracy w działaniach płacowo-kadrowych, praktyczne opanowanie
umiejętności wyliczania poszczególnych składników wynagradzania przy
wykorzystywaniu programu finansowo - księgowego. Umiejętności sporządzania
dokumentów zgłoszeniowych, rozliczeniowych przy zastosowaniu programu PŁATNIK.
Kurs polecanych dla osób przygotowujący się do podjęcia pracy lub pracujących
w działach płacowo-kadrowych, dla innych osób wykorzystujących w wykonywanym
zawodzie umiejętności rozliczania i naliczania wynagrodzeń oraz prowadzących własną
działalność gospodarczą i zatrudniających pracowników.

Program:

I. Płace
1. Przychody i koszty uzyskiwania przychodów ze stosunku pracy.
2. Podatek dochodowy od osób fizycznych a składki na ubezpieczenia społeczne i
zdrowotne
3. Naliczanie ekwiwalentów za urlop, godziny nadliczbowe, okresy choroby pracownika.
4. Wynagrodzenia jako aspekt dochodu pracownika i kosztu pracodawcy
5. Ewidencja księgowa wynagrodzeń i świadczeń na rzecz pracowników.
6.Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - zasady rozliczania, wykorzystywania i
opodatkowania świadczeń.
7. PFRON - obowiązki, uprawnienia pracodawców.
II. Ubezpieczenia społeczne
1.Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym, składki na ubezpieczenia społeczne i ich
podstawa.
2.Płatnicy składek, osoby ubezpieczone, współpracujące z osobami prowadzącymi działalność
gospodarczą.
3. Ubezpieczenia zdrowotne.
4. Składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.
5. Program PŁATNIK - Szkolenie z praktycznym wykorzystaniem.

Organizacja:

- kurs trwa przez okres pięciu tygodni
- zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych - dwa razy w tygodniu.

Dodatkowe informacje:

- każdy uczestnik pracuje przy jednym stanowisku komputerowym,
- uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe, gorące napoje: kawa i herbata,
- absolwenci otrzymują zaświadczenia o ukończeniu kursu.

Opłata:

- 700,- zł od osoby
- 630,- zł dla pracownikow członków wspierających

- 665,- zł dla członków zwyczajnych

 Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz. 1632).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665