search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
850,- zł od osoby
807,- zł dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku
765,- zł dla pracowników członków wspierających oddział SKwP we Włocławku
Zapisz się

 

CEL

Przygotowanie do pracy w działach personalno-kadrowych, praktyczne opanowanie umiejętności prowadzenia dokumentacji personalnej.

PROGRAM

Nawiązanie stosunku pracy

 • Umowy cywilnoprawne czy umowa o pracę zasady stosowania
 • Źródła prawa pracy, akty prawne wewnątrzzakładowe, wzajemne zależności,
 • Nawiązanie stosunku pracy, rekrutacja, dane pozyskiwane od kandydata do pracy,
 • Umowa o pracę -treść,
 • Informacja o warunkach zatrudnienia,
 • Wstępne, okresowe i kontrolne badania profilaktyczne pracowników,
 • Wstępne i okresowe szkolenia BHP,
 • Rodzaje umów o pracę.

Dokumentacja Pracownicza

- Zasady prowadzenia akt osobowych pracownika,

  • zawartość części A akt osobowych,
  • zawartość części B akt osobowych,
  • zawartość części C akt osobowych,
  • zawartość części D akt osobowych,
  • zawartość części E akt osobowych,

- Długość okresu przechowywania dokumentów pracowniczych i możliwość jego skrócenia,

- Forma przechowywania dokumentacji pracowniczej,

- Dokumentacja dotycząca ewidencji czasu pracy,

- Pozostała dokumentacja pracownicza,

Zmiany warunków pracy i płacy w trakcie zatrudnienia

 • Wypowiedzenie zmieniające,
 • Porozumienie zmieniające, aneks,
 • Powierzenie wykonywania innej pracy z art. 42 kp,
 • Ponowne zatrudnienie tego samego pracownika,
 • Wniosek o bezpieczne warunki zatrudnienia,

Zakaz wykonywania pracy konkurencyjnej

 • zakaz konkurencji – zasady zawierania umów o zakazie konkurencji.

Zasady podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników

Urlopy pracownicze i inne nieobecności w pracy

 • Urlop wypoczynkowy inne zwolnienia od pracy – „urlopy okolicznościowe”,
 • Urlopy szkoleniowe,
 • Urlop bezpłatny,
 • Zwolnienia lekarskie,
 • Zasiłek opiekuńczy,
 • Urlopy macierzyńskie,
 • Urlopy rodzicielskie,
 • Urlopy wychowawcze,
 • Urlopy ojcowskie.

Ewidencjonowanie i rozliczanie czasu pracy

 • Definicje i normy czasu pracy,
 • Okresy wypoczynku,
 • Przerwy,
 • Praca w godzinach nadliczbowych - zasady rekompensaty pracy w godzinach nadliczbowych,
 • Godziny nadliczbowe kadry zarządzającej,
 • Przestój,
 • Dyżur,
 • Praca w porze nocnej,
 • Systemy czasu pracy,
 • Rozliczanie i ewidencja czasu pracy.

Praca zdalna

 • Praca zdalna okazjonalna,
 • Praca zdalna na wniosek pracownika rodzica dziecka,
 • Polecenie pracy zdalnej,
 • Miejsce pracy zdalnej,
 • Odwołanie pracy zdalnej,
 • Pokrywanie kosztów pracy zdalnej.

Rozwiązanie stosunku pracy

 • Sposoby rozstania z pracownikiem: za wypowiedzeniem, na mocy porozumienia stron, bez wypowiedzenia, z upływem okresu, na który była zawarta umowa o pracę,
 • Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z art. 52 z art. 53 kodeksu pracy,
 • Świadectwo pracy w szczegółach,

 

ILOŚĆ GODZIN

 • 48 godzin zajęć dydaktycznych

TRYB ZAJĘĆ

 • Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych dwa razy w tygodniu
 • poniedziałek i  środa w godz. od 17.00 do 20.15

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Kurs w trybie on-line, (tzw. webinar) będzie realizowany poprzez platformę  microsoft teams. Każdy uczestnik otrzyma indywidualne konto z dostępem do platformy. Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Uczestnicy będą mogli kontaktować się z wykładowcą zadając pytania online lub na czacie.

 

OPŁATA

- 850,- zł : od osoby
- 765,- zł :dla członków wspierających oddział SKwP we Włocławku

- 807,- zł : dla członków zwyczajnych oddziału SKwP we Włocławku

Warunkiem udzielenia rabatu członkom oddziału SKwP są na bieżąco opłacone składki

 

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U. poz . 2175).

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close