search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

ASKI sp. z o.o. we Włocławku zatrudni pracownika na stanowisku Główny księgowy

Opis stanowiska:

Zatrudniona osoba będzie odpowiedzialna za:

1. Prowadzenie rachunkowości Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami w zakresie:

a) zorganizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów w sposób zapewniający:

- właściwy przebieg operacji gospodarczych

- ochronę mienia będącego w posiadaniu Spółki oraz terminowe i prawidłowe rozliczanie osób materialnie odpowiedzialnych,

b) bieżącego i prawidłowego prowadzenia ksiąg rachunkowych ( tzw. pełna rachunkowość) oraz sporządzania sprawozdawczości finansowej i rozliczeń podatkowych,

c) nadzorowania całokształtu prac finansowo- księgowych oraz kadrowo-płacowych wykonywanych przez pracowników działu księgowego.

2.Prowadzenie gospodarki finansowej Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami polegające na:

a) zapewnieniu pod względem finansowym i podatkowym prawidłowości umów zawieranych przez Spółkę,

b) przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,

c) zapewnieniu terminowej realizacji należności i zobowiązań.

3.Dokonywanie kontroli wewnętrznej wstępnej, bieżącej i następnej w zakresie powierzonych obowiązków.

4. Kierowanie pracą podległych pracowników działu księgowego.

5. Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez prezesa zarządu dotyczących prowadzenia rachunkowości i spraw kadrowo-płacowych, a w szczególności:

zakładowego planu kont, obiegu dokumentów ( dowodów księgowych), zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

Wymagania:

 • Doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku,
 • Wykształcenie kierunkowe (rachunkowość i finanse, ekonomia)
 • Znajomość przepisów podatkowych, ustawy o rachunkowości oraz przepisów w zakresie ubezpieczeń społecznych,
 • Umiejętność pracy na komputerze
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji
 • Dyspozycyjność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Dokładność, sumienność,
 • Umiejętność pracy pod presją czasu,
 • Samodzielność w realizacji powierzonych obowiązków,
 • prawo jazdy kategorii B.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie na umowę o pracę
 • możliwość rozwoju zawodowego
 • dobrą atmosferę w pracy

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego na adres email: praca@aski.pl . Zapewniamy całkowitą dyskrecję. W CV prosimy o zamieszczenie klauzuli: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dnia 10.05.2018 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018, poz.1000).

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close