search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Szpital Lipno sp. z o.o. poszukuje pracownika na stanowisko:

Główny Księgowy

Wymagania:

- Wykształcenie wyższe ekonomiczne.

- 5 lat pracy w służbach finansowo- księgowych, w tym 3 lata na stanowisku kierownika działu, wymagania określone w art. 54 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (tj. Dz.U. 2013  poz. 885 ze zm.)

- Wiedza z zakresu pełnej księgowości, analizy finansowej oraz rachunkowości zarządczej.

- Biegła znajomość zagadnień księgowych, zasad rachunkowości oraz przepisów prawa bilansowego        i podatkowego.

- Praktyczne umiejętności obsługi oprogramowania księgowo- finansowego.

- Umiejętność sporządzania prognoz ekonomicznych, finansowych i statystycznych.

- Znajomość działalności podmiotów leczniczych.

- Dobra organizacja pracy, samodzielność i odpowiedzialność, dyspozycyjność i zaangażowanie.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

-  organizowanie ewidencji księgowej, podatkowej- dotyczącej wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych;

-  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi;

-  dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem finansowym  oraz kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  gospodarczych i finansowych;

-  opracowywanie projektów wewnętrznej dokumentacji;

-  prowadzenie rachunkowości Szpitala;

-  wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

-  sporządzanie sprawozdań finansowych i deklaracji podatkowych;

-  kierowanie pracą podległych pracowników;

-  współpraca prawna z innymi Działami Szpitala.

Oferta powinna zawierać:

-        CV i list motywacyjny,

-        kopia dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz doświadczenie zawodowe,

-        oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych  w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych przy realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia  29 sierpnia 1997 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.922).

 

Osoby zainteresowane prosimy o składanie CV do dnia 23.08.2021 r.:

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close