search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Dla jednego z naszych klientów – firmy o profilu usługowym poszukujemy osoby z doświadczeniem na stanowisko głównej księgowej/głównego księgowego. 

oferujemy

 • umowę o pracę
 • miłą atmosferę
 • uczestnictwo w Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • zniżki na firmowe usługi 

zadania

 • organizacja i kierowanie działem ekonomiczno-finansowym w Spółce
 • prowadzenie całości spraw związanych z rachunkowością, zobowiązaniami podatkowymi, ubezpieczeniami i płacami
 • opracowanie zakładowego planu kont wraz z zasadami rachunkowości oraz przedłożenie go do zatwierdzenia
 • nadzór nad przestrzeganiem instrukcji obiegu dokumentów oraz ich kontroli w zakresie gospodarki finansowej i kasowej
 • sprawowanie kontroli formalno-prawnej, merytorycznej i rachunkowej wszystkich dowodów księgowych oraz innych dokumentów powodujących skutki finansowe
 • kontrola dowodów księgowych i ich dekretacji potwierdzona własnoręcznym podpisem
 • osobista kontrola nad terminową regulacją zobowiązań publicznoprawnych (podatkowych, celnych, ubezpieczeniowych)
 • organizacja i nadzór prowadzenia ewidencji podatkowej i związanej z nią dokumentacji rozliczeniowej
 • prowadzenie polityki finansowej Spółki ich realizacja poprzez poszczególne służby
 • prowadzenie rozliczeń finansowych między Spółką, a kontrahentami
 • opracowywanie zasad i nadzór nad stosowaniem rachunku ekonomicznego
 • prowadzenie okresowych analiz i sprawozdań dotyczących sytuacji ekonomiczno-finansowej całej Spółki jak i poszczególnych sfer działalności
 • nadzór nad prowadzeniem rachunków, funkcjonowaniem kas w tym kas fiskalnych
 • nadzór sporządzaniem sprawozdawczości GUS zgodnie z obowiązującymi wzorcami i wymaganiami prawnymi
 • negocjowanie z dostawcami wysokości odsetek z tytułu nieterminowego regulowania zobowiązań
 • nadzór nad prawidłowością wystawiania, ewidencjonowania i obiegiem dokumentów księgowo-finansowych

 

oczekujemy

 • wykształcenia wyższego kierunkowego
 • minimum 5-letniego doświadczenia w pracy na podobnym stanowisku
 • umiejętności samodzielnej organizacji pracy własnej i podległego zespołu
 • znajomości standardów rachunkowości polskiej
 • praktycznej znajomość pakietu MS Office (w szczególności Excel)
 • obsługi systemów ERP

Zapraszamy do składania swojego CV za pomocą linku:

https://randstadpl.traffit.com/public/an/dkl4eElHWT0=

Lub kontakt:

Klaudia Kaczmarek

Randstad Polska Sp. z o.o.

tel.: 667 561 433

e-mail: klaudia.kaczmarek@randstad.pl

Pozostałe oferty z tego samego miasta

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close