TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 14 maja 2021 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Joanna Podkówka - Sędek - specjalista z zakresu podatku VAT, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z aktualnymi przepisami dotyczącymi podatku od towarów i usług (VAT).

Adresaci szkolenia 

pracownicy działów finansowych oraz księgowych, kontrolerzy finansowi, doradcy  podatkowi, dyrektorzy finansowi.

PROGRAM

 1. Oznaczanie w JPK_V7 procedur szczególnych i typów dokumentów począwszy od rozliczenie za kwiecień i lipiec 2021r.
 • - rozszerzenie zastosowania oznaczenia MPP,
 • - zmiany w zakresie prezentowania faktur uproszczonych,
 • - zmiany w zakresie oznaczania transakcji z podmiotami powiązanymi,
 • - doprecyzowanie wybranych kodów GTU.
 1. Pakiet SLIM VAT II już coraz bliżej, planowane zmiany w zakresie m.in.:
 • - ulgi na złe długi,
 • - odliczania p. VAT na samochody wykorzystywane do działalności gospodarczej,
 • - zmiany w opodatkowaniu importu usług,
 • - uregulowanie sposobu dokonywania korekty in-minus w przypadku importu usług oraz WNT,
 • - zmiany w zakresie opodatkowania w obrocie nieruchomościami,
 • - wydłużenie czasu na skorzystanie z ulgi na złe długi z 2 do 3 lat.
 1. Bieżące problemy z fakturami korygującymi IN MINUS u sprzedawcy:
 • - wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty;
 • - dokumentacja potwierdzająca uzgodnienie i spełnienie warunków korekty,
 • - korzystanie nadal z opcji potwierdzania odbioru faktur korygujących,
 • - oświadczenia w sprawie rozliczania korekt „po staremu”,
 • - przypadki korekt zwolnionych z dodatkowych obowiązków,
 • - ujęcie faktury korygującej IN MINUS w JPK.
 1. Bieżące problemy z fakturami korygującymi IN MINUS u nabywcy:
 • - co u nabywcy zmienił pakiet SLIM VAT I,
 • - kiedy nabywca ma obowiązek korekty podatku naliczonego,
 • - jaką dokumentację powinien posiadać nabywca w zakresie korekty,
 • - w jakich przypadkach konieczna jest korekta JPK i czynny żal.
 1. Korekty IN PLUS po wprowadzeniu pakietu SLIM VAT I:
 • - ujęcie korekty uzależnione od przyczyny jej wystawienia,
 • - kiedy wystawca faktury korygującej ma obowiązek korygować poprzednie okresy rozliczeniowe,
 • - kiedy wystawca faktury korygującej rozlicza faktury korygujące na bieżąco,
 • - kiedy nabywca rozlicza faktury korygujące „in plus”.
 1. Faktury korygujące w transakcjach zagranicznych:
 • - faktury korygujące WDT – zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • - faktury korygujące WNT – zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • - korekty faktur exportowych,
 • - kursy do przeliczania ww. korekt.
 1. Przeliczanie faktur wystawionych w walutach obcych:
 • - możliwość zastosowania kursu spójnego w ramach SLIM VAT I,
 • - brak możliwości zastosowania kursu wspólnego z podatkiem dochodowym,
 • - zasady korzystania z nowych rozwiązań.
 1. Centralny Rejestr Faktur już w 10.2021r.:
 • - kogo dotyczy i kiedy zostanie wprowadzony,
 • - co trzeba wiedzieć o ustrukturyzowanej fakturze,
 • - zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
 • - plusy i minusy monitorowania faktur,
 • - planowane zasady funkcjonowania.
 1. Odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 280,00 zł  od osoby
 • 252,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia 10 maja.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 10 maja.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665