search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

Przedstawiamy kolejne wydanie unikalnej na rynku publikacji nt. zamknięcia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznego sprawozdania finansowego.

Książka stanowi kompendium wiedzy na temat zasad księgowego i podatkowego rozliczenia oraz zamknięcia roku obrotowego przez jednostki prowadzące działalność gospodarczą, a także inne jednostki stosujące ustawę o rachunkowości.

Zaletami opracowania są jego aktualność, przyjazny język, liczne przykłady, odwoływanie się nie tylko do przepisów ustawy o rachunkowości czy ustaw podatkowych, lecz także do zapisów Krajowych Standardów Rachunkowości, rozporządzeń wykonawczych, rekomendacji Ministerstwa Finansów, interpretacji wydawanych przez organy Krajowej Administracji Skarbowej i wyroków sądów administracyjnych.

Pierwsza część książki dotyczy sporządzania, podpisywania, zatwierdzania oraz przekazywania rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności. Szczegółowo omówiono w niej wszystkie elementy sprawozdania finansowego (wprowadzenie, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym, rachunek przepływów pieniężnych, dodatkowe informacje i objaśnienia). Ponadto zwrócono uwagę na:

  • rolę inwentaryzacji przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego,
  • sporządzanie, podpisywanie i przekazywanie elektronicznych sprawozdań – finansowego oraz z działalności,
  • typowe błędy popełniane przy sporządzaniu i ogłaszaniu rocznego sprawozdania finansowego i sprawozdania z działalności.

W drugiej części przedstawiono wybrane problemy związane z ogólnymi zasadami rozliczenia podatku dochodowego (CIT i PIT) przez podatników prowadzących księgi rachunkowe, z uwzględnieniem tematów szczególnie istotnych z puntu widzenia prawidłowego rozliczenia rocznego, takich jak prawo do stosowania 9-proc. stawki CIT, przychody i koszty na przełomie roku, zasady odliczenia ulg podatkowych czy strat z lat ubiegłych. Zamówienie publikacji - LINK

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665