Termin szkolenia

 • 15 listopada 2021 r. od godz. 09.30 do 15:00

 

Prowadzący: dr Krzysztof Biernacki

Praktyk, doradca podatkowy, adiunkt na Katedrze Finansów, Wydziale Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Absolwent Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu (ekonomia – specjalizacja: finanse przedsiębiorstw) oraz Uniwersytetu Wrocławskiego (prawo – specjalizacja: prawo podatkowe). Doktorat obronił na Uniwersytecie Ekonomicznym, którego tezy dotyczyły ryzyka podatkowego na krajowym rynku kapitałowym.

Autor licznych artykułów z zakresu finansów przedsiębiorstw i opodatkowania m. in. w Rzeczpospolitej, Gazecie Prawnej, Gazecie MSP, Prawie i Podatkach i in.

 

Program:   

 1. Przepływ informacji pomiędzy kontrahentem a biurem rachunkowym:
 • Procedury przepływu informacji w biurze rachunkowym
 • Umowa a procedury w relacjach pomiędzy biurem a kontrahentem
 • Kategoryzacja danych otrzymywanych i przekazywanych przez biuro rachunkowe;
 • Przepływ danych na podstawie pliku JPK_VDEK;
 • Dokumentowanie informacji w biurze rachunkowym.
 1. Umowa z kontrahentem:
 • Tryby zawarcia umowy i jej zmiany lub zakończenia;
 • Zakres podlegający regulacji umownej w relacji biura rachunkowego do kontrahenta;
 • Procedury wewnętrzne a umowa w biurze rachunkowym.
 • Umowa z kontrahentem a umowa z pracownikiem/zleceniobiorcą.
 1. Odpowiedzialność biura rachunkowego:
 • Rodzaje odpowiedzialności przy prowadzeniu biura rachunkowego;
 • Modyfikacja odpowiedzialności cywilnoprawnej i podatkowej;
 • Umowa i procedury wewnętrzne a odpowiedzialność.

 

Wymagania sprzętowe:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

Cena kursu:

 • 280 zł. od osoby
 • 260 zł. dla członków oddziału.

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom  Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

na bieżąco opłacone składki członkowskie.

 

Czas trwania: 7 godz. wykładowych

 

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

 

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

 

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.                                  

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665