TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

 • Trzydniowy kurs: 19, 28 maja oraz 15 czerwca 2021 r. od godz. 09:00-13:00
 • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
 • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

PIERWSZY DZIEŃ

 1. Background - kim jestem i kim mogę być?
 2. Charakterystyka czynności obrotu zagranicznego.
 3. Schematy opodatkowania - obalenie mitów !
 4. Analiza pojęć ustawowych.
 5. Kto i kiedy jest podatnikiem w obrocie zagranicznym.
 6. SCHEMAT MYŚLENIA.
 7. Transakcje zakupowe towarowe (WNT, gdy podatnikiem jest nabywca towarów).
 8. Obowiązki podatkowe - problemy zaliczek, niedoborów.
 9. Czy jesteś pewien, że rozumiesz import usług - dokładna analiza tematu.
 10. Rozliczenie kosztów związanych z podróżą służbową.
 11. Usługi związane z nieruchomościami przy zakupie - zagrożenia.
 12. Ćwiczenia sprawdzające pozyskaną wiedzę.
 13. Rozliczenie podatku należnego oraz przekształcenie w VAT naliczony.

DRUGI DZIEŃ

 1. Czym jest dostawa a czym jest sprzedaż?
 2. Analiza schematów opodatkowania.
 3. Kiedy WDT a kiedy EKSPORT.
 4. Definicje ustawowe - to musisz zrozumieć.
 5. Czynności pomocnicze i ich rozliczenie.
 6. Zasady rozpoznania obowiązków podatkowych.
 7. Kursy przeliczeniowe.
 8. Dokumentacja niezbędna, aby zastosować preferencje.
 9. Kompleksowe przykłady.
 10. Dictum factum.

TRZECI DZIEŃ

 1. Dostawy niepodlegające opodatkowaniu w Polsce - Np.
 2. Seryjność - zasady.
 3. Analiza art. 22.
 4. Musisz otworzyć zabezpieczenie.
 5. Jak unikać prawdziwej katastrofy.
 6. Przykłady, gdy jesteśmy pierwszym podatnikiem w łańcuchu lub pośrednikiem.
 7. Transakcje uproszczone.
 8. Zapisy umowne (ZABEZPIECZENIA).

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-13:00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 650,00 zł  od osoby
 • 610,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665