Drodzy Księgowi,

widać światełko w tunelu w sprawie przesunięcia terminu sporządzania sprawozdań finansowych.

Apel Stowarzyszenia Księgowych w Polsce i petycja, którą poparło niemal 17 000 osób prawdopodobnie nie pozostanie bez odpowiedzi.

W projekcie ustawy, wprowadzającej tzw. tarczę antykryzysową (link), pojawił się art. 15zze, z którego wynika, że w przypadku stanu epidemii minister właściwy do spraw finansów publicznych może w drodze rozporządzenia określić inne terminy wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji, o których mowa w ustawie o rachunkowości oraz w ustawie o finansach publicznych.

Projekt ten ma być przedmiotem obrad Sejmu RP w dniu 27 marca 2020 r. Niestety, w tej chwili nie wiadomo kiedy zostaną wydane rozporządzenia ani jakie będą terminy sporządzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 r.

Serdecznie dziękujemy tym, którzy włączyli się do akcji popierającej postulaty Stowarzyszenia.

Życzymy wszystkim księgowym zdrowia i spokoju w oczekiwaniu na nowe rozwiązania.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665