TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 23 czerwca 2021 r. od godz. 09.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Dariusz Suchorowski - specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, praktyk omawianych zagadnień, wieloletni wykładowca SKwP.

Cel szkolenia i korzyści dla uczestników: pracownicy działów kadr i płac oraz osoby zainteresowane tematyką   ubezpieczeń społecznych

Program szkolenia:

Sprawy sporne z ZUS w zakresie podlegania ubezpieczeniom społecznym i podstaw wymiaru składek – studium przypadków w świetle decyzji interpretacyjnych i orzecznictwa sądowego:
 • osoby wykonujące umowy cywilnoprawne, w tym umowy o dzieło, traktowane do celów ubezpieczeń społecznych jak pracownicy, z obowiązkiem naliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
 • umowy o dzieło posiadające cechy umów zlecenia.
 • kontrakt menadżerski, umowa o świadczenie usług, pozarolnicza działalność a stosunek ubezpieczeniowy
 • członek zarządu spółki kapitałowej a stosunek ubezpieczeniowy

Szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 320,00 zł  od osoby
 • 288,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia do 20 czerwca  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia 20 czerwca.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665