TERMIN SZKOLENIA:

19 marca 2021r., godz. 09:00 (7 godz. wykładowych)

 

CEL SZKOLENIA

 

Osiągnięcie przez uczestników wiedzy na temat zmian w podatku VAT, które wchodzą w życie z początkiem 2021 r. i wynikają z tzw. pakietu SLIM VAT.

 

Zmiany dotyczą istotnych obszarów, w których na co dzień poruszają się księgowi i inne osoby pracujące z fakturami, tj.: wystawianie i ujmowanie faktur korygujących, stosowanie prawidłowego kurs waluty, odliczanie VAT, mechanizm podzielonej płatności. Zmiany dotyczą też eksportu towarów, białej listy, nieodpłatnych przekazań, Wiążącej Informacji Stawkowej (WIS), systemu TAX FREE.

 

Ustawa przedstawiana jest jako zbiór uproszczeń dla podatników i księgowych. Przy czym zagłębienie się w szczegóły pozwala dostrzec, że nie wszystkie zmiany spowodują ułatwienie rozliczania VAT. Poszczególne zagadnienia podzielone są na bloki tematyczne i będą przedstawione na praktycznych przykładach celem ułatwienia wyłapania różnic pomiędzy obecnym a nowym stanem prawnym.

 

UWAGA! Istotne jest, by ze zmianami zapoznać się jak najwcześniej w 2021 r., ponieważ istnieje możliwość pozostania przy dotychczasowych zasadach rozliczania faktur korygujących. W tym celu jednak wymagane jest podpisanie z kontrahentem uzgodnienia, które przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w 2021 r. W tym celu uczestnicy w ramach szkolenia otrzymają uzgodnienia do podpisania z kontrahentem.

 

WYKŁADOWCA

 

Pan Hubert Grzyb – doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych  zagadnień.

 

PROGRAM

 

 1. Ważne zmiany dotyczące zasad rozliczania faktur korygujących sprzedażowych i

    zakupowych.

 1. Likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.
 2. Wprowadzenie obowiązku uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.
 3. Ujęcie przez sprzedawcę i odbiorcę korekty. Wyjaśnienie zmian na praktycznych przykładach.
 4. Faktury korygujące na plus. Jak po zmianie ujmować takie korekty?
 5. Korekta wsteczna przy przesuniętym ujęciu WDT.
 6. Korekta WNT i importu usług.
 7. Przepisy przejściowe.
 8. Opcja zachowania dotychczasowych zasad ujmowania korekt przez cały 2021 r. Trzeba się

śpieszyć, by skorzystać.

 

 1. Przeliczanie kwot w walucie na złote.
 2. Zasady przeliczania faktur w walucie obcej.
 3. Możliwość wykorzystania kursu stosowanego do CIT także na potrzeby VAT.
 4. Transakcje niesymetryczne (brak przychodu, lecz obowiązek wykazania VAT należnego), np.

WNT, import usług, zaliczki.

 1. Zasady i skutku rezygnacji ze stosowania wspólnego kursu waluty.

 

III. Odliczanie VAT.

 1. Wydłużenie okresu do odliczenia VAT na bieżąco.
 2. Usługi noclegowe z prawem do odliczenia VAT. Jakie warunki muszą być spełnione by

prawo do odliczenia przysługiwało?

 

 1. Eksport towarów.
 2. Zasady ujmowania eksportu towarów w deklaracji VAT i JPK VAT.
 3. Wydłużenie okresu stosowania stawki 0 % dla zaliczek na poczet eksportu towarów.
 4. Korekty wartości eksportu towarów. Jakie zmiany od 2021 r.?

 

 1. Mechanizm podzielonej płatności (MPP).
 2. Wyłączenie MPP przy potrąceniach – korzystne zmiany.
 3. Klasyfikacja statystyczna przy interpretacji załącznika nr 15.
 4. Wprowadzenie możliwości płacenia z rachunku VAT w ramach współpracy z agencjami

celnymi przy imporcie towarów.

 1. Pomyłki w przelewach MPP – rozszerzenie katalogu podmiotów mogących wnioskować o

przelew z rachunku VAT na rachunek rozliczeniowy.

 

 1. Nieodpłatne przekazania.
 2. Zasady opodatkowania VAT nieodpłatnych przekazań.
 3. Podwyższenie kwoty dla prezentów o małej wartości.

 

VII. Wiążąca Informacja Stawkowa (WIS).

 1. Możliwość zaklasyfikowania towarów także według PKWiU.
 2. Brak możliwości wydania WIS do stanów faktycznych objętych kontrolą podatkową lub

wydaną decyzją.

 1. WIS a nadużycie prawa.
 2. Wprowadzenie okresu ważności WIS.
 3. Przepisy przejściowe.

 

VIII. Biała lista VAT.

 1. Usunięcie wrażliwych danych z wykazu na białej liście VAT.
 2. Delegowanie sprostowań danych na białej liście VAT na naczelników urzędów skarbowych.

 

 1. Deklaracje kwartalne.

 

Ponowne przywrócenie możliwości składania deklaracji kwartalnych dla podatników świadczących usługi budowlane wymienione w załączniku nr 15 do ustawy o VAT.

 

 1. Zmiany w systemie TAX FREE.
 2. System TAX FREE za pomocą elektronicznej platformy PUESC.
 3. Złagodzenie warunków upoważniających do posiadania statusu sprzedawcy dokonującego

zwrotu podatku.

 1. Rozszerzenie możliwych form zwrotu VAT podróżnym.
 2. Jak udokumentować prawo do stawki 0 % po zmianach. Elektroniczny dokument TAX FREE.
 3. Zwrot VAT jedynie podróżnemu, który dokonał zakupu.
 4. Objęcie sprzedawców obowiązkiem stosowania kas fiskalnych on-line.
 5. Przepisy przejściowe.

 

FORMUŁA SZKOLENIA

 

szkolenie prowadzone jest w formule on-line;

każdy z uczestników szkolenia otrzyma na 1-2 dni przed terminem rozpoczęcia:

- link do zajęć,

- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

 

OPŁATA

 

 • 280 zł. od osoby,
 • 252 zł. dla członków oddziału.

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom  Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

na bieżąco opłacone składki członkowskie.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie zgłoszenia do dnia 17 marca 2021r. i dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665.

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

                                                                            

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665