Termin szkolenia

  • 17 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14:00

Prowadzący: Aleksander Gniłka

Doradca podatkowy (nr wpisu 11512), wspólnik, założyciel i Prezes zarządu Tax Support Center Sp. z o.o., absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego.

Specjalizuje się w zagadnieniach podatków dochodowych od osób prawnych i fizycznych, ubezpieczeń społecznych i problematyce cen transferowych. Wcześniej pracownik międzynarodowej firmy doradczej Rödl & Partner oraz szef działu podatku dochodowego od osób prawnych w Tax Advisors Group Sp. z o.o. Autor kilkudziesięciu publikacji z tematyki prawa podatkowego (Grupa wydawnicza Infor, Wydawnictwo Presscom, Rzeczpospolita) oraz autor i współautor kilku pozycji książkowych. Wykładowca na studiach podyplomowych. „Doradca Podatkowy” w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu oraz „Kadry i Płace” na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Prowadzi szkolenia m.in. dla BDO, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, Krajowej Izby Podatkowej.

Program:

1. Prawne regulacje podróży służbowych

2. Definicja podróży służbowej.

3. Miejsce świadczenia pracy a podróże służbowe.

4. Podróż służbowa a oddelegowanie (zagadnienie długotrwałych podróży służbowych).

5. Podróż służbowa a jazdy lokalne.

6. Zasady prowadzenia dokumentacji związanej z podróżą służbową.

7. Miejsce rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej

8. Czas trwania podróży służbowej i przerwy w podróży służbowej.

9. Świadczenia przysługujące pracownikowi z tytułu podróży służbowej

10. Dokumentowanie wydatków poniesionych w związku z podróżą służbową.

11. Rozliczanie podróży służbowych

12. Podróże osób nie będących pracownikami

13. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w podatku dochodowym.

14. Świadczenia z tytułu podróży służbowych w ubezpieczeniach społecznych.

15. Służbowy i prywatny samochód a podróż służbowa oraz konsekwencje podatkowe dla

pracodawcy z uwzględnieniem ograniczeń obowiązujących od 2019r.

16. Wydatki poniesione przez pracowników w ramach podróży – ich uznanie i prawidłowa

księgowo podatkowa klasyfikacja.

17. Podatek u źródła a podróże służbowe

18. Prawidłowa dokumentacja i ewidencja księgowa.

19. Przykłady rozliczania krajowych i zagranicznych podróży służbowych.

20. Podróż służbowa łączona: krajowa i zagraniczna – przykłady rozliczeń.

21. Podróż służbowa a oddelegowanie.

22. Opłaty miejscowe w kontekście wydatków związanych z podróżami służbowymi.

23. Zróżnicowanie wysokości wypłacanych diet z tytułu podróży służbowych.

24. Podsumowanie, dyskusja, pytania.

Wymagania sprzętowe:

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

Cena kursu:

• 240 zł. od osoby

• 215 zł. dla członków oddziału.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Czas trwania: 6 godz. wykładowych

Informacje dodatkowe

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665