TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 17 listopada 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

 1. Podzielona płatność – kolejna metoda uszczelnienia systemu VAT.
 2. Zmiany 2018 w ustawie o VAT – nieobowiązkowy mechanizm „split payment”:
 • Podzielona płatność – nowela VAT oraz Prawa Bankowego od roku 2019.
 1. Rachunek VAT – nowa usługa w systemie bankowym:
 • kto musiał otworzyć rachunek VAT i jak to się robi?
 • „dedykowany komunikat przelewu” – przelew zdefiniowany w ustawie o VAT – w jaki sposób kontrahent opłaca należności faktury?
 • czy dostawca ma wybór metody płatności od kupującego?
 • czy wszystkie banki obsługują rachunek VAT?
 • czy inne instytucje niż banki prowadzą rachunek VAT?
 • jak rozliczyć transakcję przy zastosowaniu „split payment”?
 • do kogo należą środki zgromadzone na rachunku VAT – do podatnika, czy do skarbu państwa?
 • na co można przeznaczyć środki zgromadzone na rachunku VAT?
 • egzekucja z rachunku VAT – czy środki na rachunku VAT są bezpieczne?
 • czy istnieje konieczność zasilania rachunku VAT?
 1. Jakie warunki należy spełnić, aby uznać, że zapłata została dokonana podzieloną płatnością?
 • Na jakie konto mają trafić środki pieniężne?
 • Czy można zapłacić fakturę kilkoma przelewami?
 • Możliwe konsekwencje błędów w treści przelewu, w tym:
 • niepełny numer faktury,
 • pomyłka w numerze faktury,
 • błędny NIP.
 1. Odpowiedzialność za rozliczenia w trybie „split payment”.
 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment”, a konsekwencje?
 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – co należy zrobić, aby uniknąć ryzyka?
 • Otrzymanie omyłkowej płatności „split payment” – czy można zabezpieczyć się „z góry” przed konsekwencjami.
 1. Częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 • częściowe opłacenie faktury, brak zapłaty, zapłata w części a „split payment”?
 • podatnicy VAT zwolnieni a „split payment”?
 • podatnicy stosujący „odwrotne obciążenie” a „split payment”,
 • fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej a „split payment”,
 • formy płatności transakcji handlowych a „split payment”.
 1. Zmiany w sposobie rozliczeń VAT po wprowadzeniu „split payment”:
 • prawo do odliczenia VAT a „split payment”,
 • termin zwrotu VAT a „split payment”,
 • transakcje międzynarodowe a „split payment”,
 1. Korzyści płynące ze stosowania „split payment”:
 • Brak możliwości określenia przez organy dodatkowego zobowiązania (20%, 30%, 100%) – jakie warunki należy spełnić?
 • Brak możliwości stosowania przez organy podwyższonych odsetek (150%) – jakie warunki należy spełnić?
 • Brak solidarnej odpowiedzialności – jakie warunki należy spełnić?
 • Dyskonto za wcześniejszą zapłatę VAT - – jakie warunki należy spełnić?
 1. Obowiązkowa podzielona płatność za niektóre towary i usługi od 1 listopada 2019 r.:
 • czy obowiązkowa podzielona płatność zastąpiła w całości odwrotne obciążenie oraz solidarną odpowiedzialność przy nabyciu niektórych towarów i usług?,
 • dodatkowe adnotacje na fakturze przy dostawie towarów i usług objętych obowiązkową podzieloną płatnością?
 • dobrowolna czy obowiązkowa – jakich podatników dotychczas dotyczył „split payment”?
 • czy istnieją branże wykorzystujące „split payment” w szczególny sposób?
 • limit kwotowy transakcji wymagający zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności.
 • jakie będą skutki podatkowe w podatku VAT oraz w podatkach PIT i CIT nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?
 • jakie są sankcje karne skarbowe nie zastosowania obowiązkowej podzielonej płatności?,
 • czy przy obowiązkowej podzielonej płatności można zapłacić za więcej niż jedną fakturę?
 • jakie inne tytuły podatkowe, oprócz podatku VAT można zapłacić z Rachunku VAT?
 • z tytułu jakich innych podatków urząd skarbowy może dokonać zajęcia Rachunku VAT?
 • przepisy przejściowe – jakie są daty graniczne transakcji objętych dotychczasowym odwrotnym obciążeniem oraz od kiedy skutki braku zapłaty obowiązkową podzieloną płatnością będą dotyczyć podatków PIT i CIT?.
 1. Pozostałe praktyczne problemy związane z MPP:
 • sprzedaży usługi, do której użyto towarów z załącznika 15 do ustawy o VAT? – czy występuje obowiązkowy MPP?
 • sprzedaż towarów zawierających towary z załącznika nr 15 do ustawy o VAT – czy występuje obowiązkowy MPP?
 • refakturowania usług objętych obowiązkowym mechanizmem podzielonej płatności.
 • faktur zbiorczych za wiele transakcji a zastosowanie MPP.
 • faktoring oraz faktoring odwrócony a obowiązek płatności MPP.
 • cesja wierzytelności a obowiązek płatności MPP.
 • zajęcie komornicze a obowiązek płatności MPP.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665