TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 22 i 23 czerwca 2021 r. od godz. 16:00 do 19:15  2 dni  ( 8 godz. wykładowych)
  • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb -  adwokat, doradca podatkowy, ekspert w zakresie podatku od towarów i usług (VAT). Doradza w skomplikowanych projektach dotyczących podatku VAT na rzecz polskich oraz zagranicznych firm.  Doświadczony wykładowca, głównie w tematyce podatku od towarów i usług. Przeprowadził ok. 500 szkoleń, w tym m. in. dla pracowników jednostek sektora finansów publicznych, w tym pracowników organów podatkowych, dla doradców podatkowych oraz biegłych rewidentów. Autor publikacji z zakresu podatku VAT oraz podatków dochodowych.

 SZKOLENIE SKIEROWANE JEST

do księgowych pracujących w stowarzyszeniach lub fundacjach oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

 

PROGRAM

1. Fundacja i stowarzyszenie jako podatnik VAT. Czynności objęte i wyłączone z zakresu działalności gospodarczej.
2. Prawidłowe zasady ustalania obowiązku podatkowego. Data wykonania usługi. Data dostawy towarów.
3. Refakturowanie.
4. Podstawa opodatkowania i rozliczanie faktur korygujących od 2021 r. (zmiany SLIM VAT).
5. Zwolnienia od podatku VAT charakterystyczne dla działalności fundacji i stowarzyszeń.
a) Zwolnienia związane ze sportem.
b) Zwolnienia związane z edukacją.
c) Zwolnienia związane z opieką.
d) Usługi kulturalne.
e) Pozostałe.
6. Zakupy z zagranicy.
a) Import usług.
b) Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.
7. Odliczanie VAT naliczonego.
8. Proporcja i preproporcja VAT w działalności fundacji i stowarzyszenia.
9. Rozliczanie faktur korygujących zakupowych od 2021 (zmiany SLIM VAT).
10. Biała lista i mechanizm podzielonej płatności.
11. Prawidłowe fakturowanie.
12. Fundacja/stowarzyszenie jako podmiot objęty zwolnieniem od podatku dochodowego od osób prawnych.
13. Warunki zastosowania zwolnienia.
14. Przeznaczenie a wydatkowanie.
15. Korzystanie z samochodów osobowych w działalności fundacji i stowarzyszeń.
16. Brak wydatkowania dochodu na cele statutowe.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 320,00 zł  od osoby
  • 288,00 zł  dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do 14 maja. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665