TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • szkolenie dwudniowe: 07 i 14 czerwca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

CEL

Szkolenie ultra praktyczne - duża ilość przykładów, przepisy prawa odpowiednio pogrupowane pozwolą zrozumieć obowiązujące zasady odliczenia podatku oraz zakodują Państwu te informacje, które są niezbędne w celu wyeliminowania zagrożeń podatkowych. Jesteśmy przekonani, że to szkolenie zaskoczy swoimi rozwiązaniami oraz problematyką. Bardzo istotną rzeczą jest analiza podczas spotkania szkoleniowego tematu faktur korygujących po stronie nabywcy, które obowiązują od 1 stycznia 2021r.

PROGRAM

 1. Background zasad obowiązujących w systemie podatku VAT.
 2. Zasady odliczania podatku - lege artis - przyporządkowanie do określonej grupy czynności.
 3. Rodzaje transakcji występujących w obrocie a potrącalność podatku.
 4. Analiza art. 86 w zakresie dokumentacji oraz poszerzenie o przepisy rozporządzenia.
 5. Peregrynacja przez wyłączenia ustawowe z art. 88 - dogłębna analiza.
 6. Zdarzenia sytuacyjne - ćwiczenia.
 7. Jak rozumieć terminowość odliczenia podatku - niezbędne warunki w obrocie krajowym i zagranicznym.
 8. Rozpoznanie obowiązku podatkowego niezbędne w celu dokonania odliczenia.
 9. Zestawienie tabelaryczne - należny / naliczony.
 10. Pojazdy samochodowe - „łyk wiedzy” zestawienie + CIT / PIT.
 11. Rozliczanie faktur korygujących po stronie nabywcy - SZOK PODATKOWY - sardoniczny ustawodawca nazwał to SLIM VAT.
 12. Odwrotne obciążenie w obrocie zagranicznym a potrącalność podatku.
 13. Zasady zwrotu podatków.
 14. Obrót zagraniczny - sposoby unikania zagrożeń - nuda veritas.
 15. Pułapki podatkowe dotyczące zakupów niebędące stanem efemerycznym.
 16. Zadania sprawdzające.
 17. Podsumowanie DICTUM FACTUM.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 480,00 zł  od osoby
 • 430,00 zł  dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665