search Wiedza współpraca wsparcie od 1907

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 02 grudnia 2022 r. od godz. 09.00 do 12.15 (4 godziny dydaktyczne) 
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Leszek Lewandowicz- Doradca podatkowy, w przeszłości zatrudniony w administracji podatkowej, obecnie prowadzi własną kancelarię doradztwa podatkowego; w SKwP pełni funkcję Sekretarza Zarządu Głównego w Warszawie oraz Sekretarza Oddziału Wielkopolskiego w Poznaniu, prowadzi zajęcia z podatków (VAT, podatki dochodowe, podatki majątkowe, podatki lokalne, procedury podatkowe). Wieloletni wykładowca Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

Szkolenie obejmuje omówienie i wyjaśnienie najnowszych zmian dotyczących płatników PIT. Zmiany wprowadzono w trakcie roku 2022 i częściowo dotyczą już tego roku. W związku z tym pojawił się m.in. jeszcze bardziej skomplikowany wzór informacji PIT-11.

Od roku 2023 wejdą w życie kolejne zmiany, m.in. rozszerzające możliwości korzystania z tzw. kwoty wolnej w trakcie roku. Osoba zatrudniona będzie mogła dzielić to odliczenie i korzystać z niego nawet w 3 miejscach. Został także przygotowany rozszerzony wzór PIT-2.

Zmiany są bardzo szerokie i można je śmiało określić mianem rewolucyjnych.

PROGRAM

 • zmiany w zakresie składania PIT-2 w roku 2022 (ustawa z 24 lutego 2022 r.)
 • ustalanie miejsca rezydencji dla obywateli Ukrainy,
 • ponowna zmiana skali podatkowej od 1 lipca 2022 r.
 • likwidacja tzw. ulgi dla klasy średniej
 • przywrócenie wspólnego opodatkowania osób samotnie wychowujących za rok 2022
 • zmiany w katalogu zwolnień przedmiotowych w roku 2022 (art.21 PIT)
 • obniżenie stawki PIT od drobnych umów
 • zmiany w obowiązkach płatników w roku 2022
 • nowy PIT-11
 • kolejne zmiany (kompleksowe) w zakresie obowiązków płatników od roku 2023, w tym nowe zasady odliczania przez płatników kwoty zmniejszającej podatek
 • PIT-2 od roku 2023 (wersja 9)
 • odpowiedzialność płatnika za błędne wnioski lub oświadczenia osób zatrudnionych

 

Program może ulec zmianie wraz z postępem procesu legislacyjnego

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 250,00 zł  od osoby
 • 230,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

 

 

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665