TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 26 i 27 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 16.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

CEL

Celem kursu jest przekazanie uczestnikom kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu wynagrodzeń, w tym prawidłowej interpretacji aktualnie obowiązujących przepisów prawnych w tym obszarze. Ważnym atutem kursu jest omówienie aktualnego stanu prawnego oraz prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej. Proces kształcenia oparty jest o zajęcia wykładowe i wykładowo-warsztatowe z ćwiczeniami praktycznymi.

Przed szkoleniem każdy uczestnik otrzyma drogą e-mail czytelne wytyczne prowadzącego szkolenie dotyczące pobrania (bezpłatnego) i instalacji programu ZUS Płatnik – w celu odpowiedniego przygotowania się do szkolenia.

PROGRAM

 1. Wpływ minimalnego wynagrodzenia na wyliczanie wynagrodzeń:
  1. dodatek nocny,
  2. odprawy i odszkodowania,
  3. kwoty wolne od potrąceń.
 2. Uczestnictwo w PPK – naliczanie składkowo-podatkowe uczestnika PPK oraz podmiotu zatrudniającego.
 3. PIT „zero”:
  1. naliczanie listy płac,
  2. wypłaty z ZFŚS,
  3. kwota wolna od potraceń.
 4. Zmiany w naliczaniu wynagrodzeń:
  1. skala podatkowa,
  2. koszty uzyskania przychodu.
 5. Wynagrodzenie za część miesiąca.
 6. Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca.
 7. Wynagrodzenie urlopowe i ekwiwalenty urlopowe – składniki zmienne i stałe zasady naliczania.
 8. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
 9. Ryczałty dla pracowników:
  1. ryczałt za nadgodziny,
  2. ryczałt za godziny nocne,
  3. omówienie innych ryczałtów wynikających z rozporządzenia składkowego.
 10. Zasiłki chorobowe:
  1. zaliczanie składników do podstawy chorobowej,
  2. uzupełnianie podstawy chorobowej,
  3. potrącenie komornicze z zasiłku chorobowego.
 11. Zasady opłacania składek na FP,FGŚP, FS.
 12. Kontrakt menedżerski i Rada Nadzorcza – omówienie zasad naliczania wynagrodzeń i oskładkowania.
 13. Przekroczenie 30-to krotności.
 14. Zadania sytuacyjne – naliczanie list płac (korekty list płac).

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 540,00 zł  od osoby
 • 510,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665