search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Pamiętaj, że obowiązkowe ubezpieczenie OC biura rachunkowego nie obejmuje czynności związanych z naliczaniem podatków i prowadzeniem KPiR.
Ochronę w tym zakresie zapewnia klauzula podatków i małej księgowości.
Dowiedz się jakie szkody z tego zakresu trafiają do nas najczęściej
Brak przekazania klientowi informacji o konieczności prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej co skończyło się mandatem dla klienta – Ubezpieczyciel pokrył go w całości.
Błędne zastosowanie stawki podatku CIT dla klienta (9% zamiast 19%), co spowodowało konieczność dopłacenia po paru latach zaległego podatku wraz z odsetkami – ubezpieczyciel pokrył w całości odsetki od należnego podatku.
Błędne naliczenie podatku VAT i przesłanie deklaracji korygującej dopiero po roku, co spowodowało konieczność dopłacenia podatku wraz z odsetkami – ubezpieczyciel pokrył w całości odsetki od należnego podatku
Biuro nie odpowiedziało na wezwanie do uzupełnienia wniosku o zwrot VAT z Niemiec, przez co Klient stracił możliwość zwrotu podatku VAT – ubezpieczyciel pokrył w całości szkodę.
Pamiętaj, że zawierając umowę ubezpieczenia za naszym pośrednictwem uzyskujesz naszą pomoc w przypadku wystąpienia szkody

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665