TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 19 i 20 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

CEL SZKOLENIA

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom – krok po kroku – kompleksowej, szczegółowej, teoretycznej i praktycznej wiedzy z zakresu funkcjonowania, konfiguracji i praktycznej obsługi programu Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Płatnik, umożliwiającego płatnikom składek tworzenie, weryfikację i wysyłanie do ZUS dokumentów ubezpieczeniowych. Ważnym atutem szkolenia jest prowadzenie zajęć przez wieloletniego praktyka, specjalizującego się w tematyce kadrowo-płacowej.

PROGRAM

 1. Zapoznanie ze wzorami dokumentów przekazywanych do ZUS i z zasadami ich wypełnienia
 2. Obsługa programu Płatnik:
  1. Podstawy zasad pracy w programie, omówienie menu głównego
  2. Tworzenie kartotek płatnika i ubezpieczonego
  3. Tworzenie dokumentów pierwszorazowych:
   • Zgłoszeniowych
   • Rozliczeniowych
   • Innych
  4. Import dokumentów z programów kadrowo-płacowych
  5. Dokumenty zmiany i korekty
  6. Pobieranie danych z ZUS – omówienie:
   • Komponenty i słowniki
   • Statusy przetworzenia
   • Kartoteki płatnika i ubezpieczonych
  7. Przekazywanie dokumentów do ZUS (bez faktycznego wysłania, omówienie):
   • Wysyłka papierowa (do 5 osób) /elektroniczna (powyżej)
   • Wyjaśnienie pojęć certyfikatów/podpisów
 3. Szczegóły procesu dokonywania korekt informacji przezywanych do ZUS – ćwiczenia w zakresie tworzenia dokumentów korygujących/zmiany:
  1. Zgłoszeniowych płatnika
  2. Zgłoszeniowych ubezpieczonego i członków rodzin: ZUA i ZZA, ZWUA, ZCNA
  3. Tworzenie  dokumentów KOA, ustalenie liczby ubezpieczonych do DRA i IWA
  4. Omówienie rodzajów zawiadomień o błędach z ZUS (WDR)
  5. Omówienie załączników do zawiadomień:
   • Lista ubezpieczonych dla których brak jest raportów imiennych
   • Wypisy z raportów imiennych, wykaz raportów imiennych
   • Wypis z deklaracji wraz z WDR, rozbieżności pomiędzy DRA i WDR
   • Wykaz deklaracji powtórzeniowych
  6. Korekty dokumentów rozliczeniowych: DRA,RCA,RSA,RZA
  7. Inne (IWA, ZSWA)
 4. Nowe dokumenty ubezpieczeniowe wprowadzanie do użytku od 2019 roku i ich funkcje
  • Wykorzystanie danych otrzymywanych z ZUS do wykonywania korekt
 5. Ćwiczenia praktyczne

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 480,00 zł  od osoby
 • 432,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665