CEL

Celem kursu jest przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac związanych z rozliczeniem podatku VAT poprzez zdobycie wiedzy teoretycznej oraz umiejętności prawidłowego interpretowania i stosowania w praktyce ustawy podatkowej. W programie min. podstawowe pojęcia i definicje, podstawy prawne, zakres opodatkowania, zasady wystawiania faktur, dokumentacja, ewidencja dla celów podatkowych, split payment, odwrotne obciążenie, pliki JPK, sporządzenie deklaracji, procedury szczególne, praktyczne przykłady, obowiązki wobec urzędu skarbowego.

UCZESTNICY KURSU

Kurs skierowany jest do studentów, przyszłych i obecnych pracowników działów podatkowych, księgowych i finansowych podmiotów gospodarczych, pracowników działów finansowo – księgowych w jednostkach administracji publicznej. Przeznaczony jest również dla wolnych zawodów takich jak: adwokat, notariusz, radca prawny, biegły rewident oraz aplikantów radcowskich, notarialnych, adwokackich lub rewidenckich, prawników, ekonomistów, finansistów; dla osób związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, dla których wiedza ta jest niezbędna w podejmowaniu codziennych decyzji jak i w kontaktach z organami podatkowymi.

WYKŁADOWCA

Dorota Łabuda - biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Podatek od wartości dodanej w prawie unijnym
 2. Podatek od towarów i usług w Polsce
 3. Podatnik podatku VAT
 4. Katalog czynności podlegających opodatkowaniu VAT
 5. Rejestracja podmiotu na potrzeby podatku VAT
 6. Obowiązek podatkowy i podstawa opodatkowania: kiedy i w jakiej wysokości należy rozliczyć VAT od sprzedaży – czynności krajowe
 7. Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów (WDT)
 8. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (WNT)
 9. Eksport towarów
 10. Import towarów
 11. Stawki
 12. Odliczenie podatku naliczonego

DZIEŃ DRUGI

 1. Ograniczenia w odliczaniu podatku naliczonego
 2. Zmiany przepisów w Kodeksie karnym skarbowym w związku ze zmianami w VAT
 3. Odliczanie w oparciu o współczynnik sprzedaży
 4. Korekta podatku naliczonego
 5. Ulga na złe długi
 6. Zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym
 7. Przyspieszony (25 dniowy zwrotu podatku VAT)
 8. Ogólne reguły dotyczące wystawiania faktur
 9. Zasady wystawiania faktur w formie elektronicznej
 10. Praktyczne aspekty wystawiania faktur korygujących
 11. Zasady wystawiania not korygujących
 12. Zasady przechowywania faktur
 13. Refakturowanie

DZIEŃ TRZECI

 1. Dobrowolny oraz obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności (Split payment) jako nowe narzędzie fiskusa do walki z wyłudzeniami w podatku VAT
 2. Ewidencja VAT
 3. Rodzaje, formy i termin składania deklaracji VAT
 4. Kasy fiskalne, kasy on line.– rewolucyjne zmiany dla podatników
 5. Dodatkowe zobowiązanie podatkowego w VAT (dodatkowa sankcja za nieprawidłowe rozliczenia w VAT)
 6. Likwidacja firmy.Rozliczenie VAT przy zakończeniu działalności

ILOŚĆ GODZIN

24 godziny lekcyjne

TRYB ZAJĘĆ

 • 3 spotkania od godz. 9.00 do 15.45
 • 26 lipca, 27 lipca, 28 lipca

OPŁATA

 • 800 zł od osoby
 • 720 zł dla członków oddziału

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665