TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 9 kwietnia  2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

PROGRAM

 • FAKTURY
  • Wystawianie faktur:
   • obowiązek wystawienia faktury,
   • naruszenie obowiązku wystawienia faktury,
   • „podwójne” zafakturowanie tego samego zdarzenia,
   • problematyka faktur: wadliwych, nierzetelnych, w tym tzw. „pustych” faktur,
   • refakturowanie a stawka VAT na fakturze,
   • oznaczenia GTU, MPP, TP w JPK - jak prawidłowo stosować?
   • Data sprzedaży, data nabycia i inne „wrażliwe” pola w JPK.
  • Faktury zaliczkowe:
   • obowiązek podatkowy w przypadku faktur zaliczkowych
   • zaliczka a WDT,
   • zaliczka a eksport,
   • faktura „eksportowa”,
   • kilka zaliczek do jednej transakcji – jak fakturować?
   • zaliczka otrzymana w tym samym miesiącu co wykonanie świadczenia,
   • zaliczka na 100% - czy trzeba wystawiać FV końcową?
   • zaliczki na media a fakturowanie,
   • faktura zaliczkowa a MPP,
   • faktura zaliczkowa a biała lista podatników VAT,
   • faktury zaliczkowe w JPK – na co zwrócić szczególną uwagę?
  •  Faktury do paragonów:
   • kiedy występuje obowiązek wystawienia faktury wyłącznie na żądanie nabywcy?
   • brak zwrotu paragonu przez nabywcę a obowiązek wystawienia faktury na żądanie nabywcy
   • termin na wystawienie faktury do paragonu
   • paragony z NIP nabywcy o wartości powyżej 450 zł - zagadnienia problematyczne,
   • raportowanie faktur do paragonów w JPK,
   • faktury korygujące do paragonów, a korekta na kasie rejestrującej.
  •  Problematyka faktur uproszczonych:
   • zakres danych na fakturze uproszczonej,
   • czego nie musi zawierać faktura uproszczona?
   • korygowanie danych na FV uproszczonej,
   • faktura uproszczona a nota korygująca,
   • paragon z NIP jako faktura uproszczona w JPK,
   • wystawienie faktury do paragonu z NIP.
  •  Faktury w walucie obcej:
   • kiedy należy uznać, że faktura jest wystawiona w walucie obcej?
   • Faktura w walucie obcej = faktura walutowa?
   • kurs waluty dla faktur w walucie obcej – dostępne rozwiązania,
   • nieprawidłowy kurs waluty a prawo do odliczenia u nabywcy.
 • FAKTURY KORYGUJĄCE
  • Zasady wystawiania faktur korygujących:
   • kiedy istnieje obowiązek wystawienia faktury korygującej?
   • korekta, czy „anulowanie” faktury?
   • kilka faktur korygujących do jednej faktury,
   • faktura korygująca a nota korygująca,
   • korekta FV z błędnym NIP/nabywcą,
   • faktura korygująca – jak ująć korektę w JPK
   • korekta JPK i czynny żal – jak to zrobić i ile mamy na to czasu?
  • Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in plus od dnia 01.01.2021 r.
  • Nowe zasady ujmowania faktur korygujących in minus od dnia 01.01.2021 r.
  • Faktury korygujące a kurs waluty:
   • kurs waluty a korekty o charakterze następczym,
   • kurs waluty a korekty o charakterze pierwotnym,
   • problematyka zbiorczej faktury korygującej.
 •  KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR (KSeF)
  • Charakterystyka nowego rozwiązania
   • istota KSeF,
   • funkcjonalność systemu KSeF,
   • od kiedy?
   • dla kogo obligatoryjne, a dla kodo fakultatywne?
   • Oprogramowanie MF, czy „z rynku”?
   • w jaki sposób uzyskać dostęp do KSeF?
  • KSeF obligatoryjny dla wszystkich podatników?
  • Faktura ustrukturyzowana:
   • sposób wystawiania,
   • sposób przesyłania do nabywcy,
   • zakres danych na fakturze „ustrukturyzowanej”,
   • korygowanie „ustrukturyzowanej” faktury po stronie sprzedawcy,
   • korygowanie VAT naliczonego wynikającego z korekty faktury „ustrukturyzowanej”,
   • archiwizacja i przechowywanie „ustrukturyzowanych” faktur,
   • faktury „ustrukturyzowane” w JPK
  •  „Benefity” dla podatników: nowe terminy zwrotu VAT.

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł  dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie. Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Pozostałe aktualności

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665