search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
370,- zł od osoby
350,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 11 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 14.45
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Pan Dariusz Suchorowski – specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych, wieloletni wykładowca SKwP.

OPIS

Przysługujący dotychczas urlop macierzyński nie uległ wydłużeniu, ale należy pamiętać o wszystkich dotychczasowych sytuacjach wyjątkowych gdy pracownik ojciec może przejąć część urlopu macierzyńskiego, za który przysługuje zasiłek macierzyński

Urlop rodzicielski uległ wydłużeniu, ale okres 41 tygodni przysługuje łącznie obojgu rodzicom. Jednakże ten dodatkowy czas jest przeznaczony dla drugiego rodzica i wcale nie jest powiedziane, że drugim rodzicem musi być ojciec dziecka. Mamy 41 tygodniowy urlop rodzicielski, ale nie może on być wykorzystany przez jednego rodzica, co oznacza że nie możliwości aby któryś z rodziców był dłużej na urlopie rodzicielskim niż 32 tygodnie.

Zmianie ulega również wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Dotychczasową uśrednioną wysokość 80% podstawy wymiaru zmieniono na 81,5% podstawy wymiaru, ale wyłącznie przez 32 tygodnie. W przypadku zróżnicowanej wysokości zasiłku to pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek ulegnie obniżeniu ze 100% do 70%, natomiast od 7 tygodnia ulegnie podwyższeniu z 60% do 70% podstawy wymiaru.

Na dodatek na wysokość podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego może mieć wpływ wiek dziecka w pierwszym dniu urlopu rodzicielskiego.

Najczęściej nie ustala się podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, ponieważ następuje on bezpośrednio po zasiłku chorobowym lub świadczeniu rehabilitacyjnym. Jednakże obecnie dość swobodne korzystanie z urlopu rodzicielskiego będzie powodowało konieczność ustalania nowej podstawy do zasiłku. Ponadto w przypadku rodziców przyjmujących dziecko na wychowanie tę podstawę należy ustalić.

Obowiązek ustalania podstawy wymiaru zasiłku powstaje również w sytuacji zmiany etatu przed porodem lub w czasie łączenia urlopu rodzicielskiego i wykonywania pracy.

PROGRAM

 1. Rodzaje urlopów za które przysługuje zasiłek macierzyński.
 2. Urlop macierzyński – osoby uprawnione, długość urlopu i okoliczności uzasadniające „przejęcie” urlopu przez drugiego rodzica:
  1. pobyt matki w szpitalu
  2. pobyt dziecka w szpitalu
  3. porzucenie dziecka
  4. śmierć dziecka,
  5. śmierć matki
  6. zasady postępowania gdy matka nie ma ubezpieczenia społecznego a zachodzi, któraś z powyższych sytuacji
 3. Urlop rodzicielski:
  1. wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
  2. długość urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
  3. sposoby dzielenia urlopu rodzicielskiego.
 4. Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 5. Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego.
 6. Okoliczności mające wpływ na zróżnicowanie podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego między rodzicami.
 7. Wpływ wieku dziecka na ustalenie wymiaru podstawy zasiłku.
 8. Wysokość zasiłku macierzyńskiego dla rodziców pobierających zasiłek w dniu 26 kwietnia 2023 r.
 9. Zasady postępowania przy łączeniu urlopu rodzicielskiego i wykonywania praca.
 10. Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 11. Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.
 12. Sposób ustalania i okres z jakiego ustala się podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 370,00 zł  od osoby
 • 350,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

 

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665