search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
11.04.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 11 kwietnia 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

PROGRAM

 1. Ogólne zasady dokonywania potraceń z wynagrodzenia.
 2. Kwoty wolne od potrąceń – ogólne zasady.
 3. Wpływ obniżenia PIT i podwyższenia KUP na dokonywanie potraceń.
 4. Zmiany w dokonywaniu potrąceń w związku z PPK.
 5. Kalkulowanie kwoty wolnej od potrąceń a wpłaty PPK.
 6. Faktyczna kwota wpłaty na PPK.
 7. Wpływ „zerowego PIT” na dokonywanie potraceń.
 8. Uwzględnianie zmiany wymiaru etatu w trakcie miesiąca.
 9. Ustalenie kwoty wolnej gdy w miesiącu są wypłacane różne świadczenia.
 10. Potrącenia alimentacyjne i niealimentacyjne z wynagrodzenia i innych świadczeń.
 11. Kwota wolna na przełomie roku.
 12. Kwoty wolne od potraceń 2024.
 13. Zbieg tytułów – hierarchia potrąceń.
 14. Dokonywanie potraceń.
 15. Zmiany w egzekucji świadczeń alimentacyjnych.
 16. Potrącenia z umowy zlecenia.
 17. Grzywna od komornika.
 18. Potrącenia z zasiłku chorobowego.
 19. Egzekucja należności niealimentacyjnych w przypadku podwyższenia zasiłku macierzyńskiego.
 20. Ćwiczenia.

OPŁATA

 • 430,00 zł  od osoby
 • 400,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665