search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
21.02.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
430,- zł od osoby
400,- zł cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 21 lutego 2024 r. od godz. 09.00 do 15.30
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Danuta Sowa – specjalista w zakresie kadr i płac z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem zawodowym w działach HR dużych jednostek, ekspert i doradca prowadzący własną praktykę, wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, w tym organizowanych przez oddziały Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Jako trener ceniona jest w szczególności za szeroką wiedzę teoretyczną podpartą wieloletnią praktyką, komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktu z uczestnikami.

PROGRAM

1.Wynagrodzenie za część miesiąca:

 • -zachorowanie w trakcie miesiąca,
 • -obliczanie wynagrodzenia stałego miesięcznego w razie absencji w pracy,
 • -wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,
 • -zmiana terminu wynagradzania.

2.Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca:

 • -obliczanie wynagrodzenia w miesiącu zmiany,
 • -ustalenie wynagrodzenia po zmianie w razie absencji w pracy,
 • -wynagrodzenie miesięczne po zmianie etatu,
 • -zmiana terminu wynagradzania.

3.Wynagrodzenie urlopowe:            

 • -przyjmowane składniki do obliczenia podstawy urlopowej,
 • -sposób obliczenia urlopu,
 • -obliczanie wynagrodzenia urlopowego w czasie  choroby pracownika przez część miesiąca,
 • -wynagrodzenie za urlop na przełomie miesięcy,
 • -zwolnienia mniej korzystne.

4.Ekwiwalent za urlop:

 • -obliczanie ekwiwalentu,
 • -uwzględnianie ryczałtów w podstawie ekwiwalentu,
 • -podstawa ekwiwalentu za urlop w razie choroby,
 • -podstawa i dopełnienie ekwiwalentu.

5.Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych:

 • -nadgodziny w rozkładowych dniach pracy,
 • -kompensowanie nadgodzin dobowych,
 • -dopuszczalność wypłaty dodatków za pracę w wolną sobotę z powodu nieuzgodnienia terminu innego dnia wolnego,
 • -wykorzystanie czasu wolnego za nadgodziny a poziom wynagrodzenia,
 • -ustalenie godzin nadliczbowych – sposoby wyliczania przy różnych systemach wynagradzania.

6.Ryczałty dla pracowników:

 •   -ryczałt za nadgodziny i za pracę w porze nocnej,
 •  -ryczałt za używanie prywatnego samochodu służbowego,
 •  -ZUS od prywatnych jazd służbowym samochodem,
 •  -ryczałty zwolnione z ZUS.

7.Odprawy i odszkodowania.

OPŁATA

 • 430,00 zł  od osoby
 • 400,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close