search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
25.03.2024
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
400,- zł od osoby
360,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocłwku

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 25 marca 2024 r. od godz. 09.00 do 15.00 ( 7 godz. lekcyjnych)
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Michał Rogoziński - Doradca Podatkowy

PROGRAM

Rozliczenia podatkowe fundacji i stowarzyszeń. Prowadzenie ewidencji i ksiąg. 

Otoczenie prawne organizacji 

 • Charakterystyka fundacji i stowarzyszeń
 • Statut organizacji
 • Organizacje pożytku publicznego
 • Działalność statutowa a działalność gospodarcza
 • Zbiórki publiczne

Rachunkowość organizacji

 • Rachunkowość fundacji, stowarzyszeń i organizacji pożytku publicznego
 • Specyfika planu kont organizacji
 • Sprawozdanie finansowe organizacji
 •  Szczególne obowiązki raportowania organizacji
 • Ewidencja typowych zdarzeń gospodarczych (składki członkowskie, darowizny)

Aspekty podatkowe funkcjonowania organizacji

 • Organizacje jako podatnicy podatku VAT
 • Opodatkowanie organizacji podatkiem dochodowym od osób prawnych
 • Organizacje jako podatnicy podatku PCC
 • Organizacje jako płatnicy podatku od wynagrodzeń
 • Wolontariat i świadczenia nieodpłatne
 • Obowiązki organizacji w przedmiocie podatku od spadków i darowizn
 • Likwidacja organizacji

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

 • komputer z głośnikiem/ laptop
 • stabilny dostęp do Internetu,
 • przeglądarka internetowa (preferowana Google Chrome).

OPŁATA

 • 400,00 zł  od osoby
 • 360,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665