Miasto:
Włocławek
Miejsce:
ul. Miedziana 2/4
Włocławek
Termin rozpoczęcia:
zapisy do 12.12.2019r.
Typ:
Kurs krótki
Tryb:
dzienny
Opłata:
270,- zł od osoby
243,- zł Cena dla pracowników członków wspierajacych
256,- zł Cena dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych
Zapisz się

Cel szkolenia:

szkolenie ma na celu w sposób prosty, kompleksowy i praktyczny, krok po kroku, pomóc Uczestnikom wdrożyć i stosować nowe przepisy związane z programem długoterminowego oszczędzania jakim są Pracownicze Plany Kapitałowe.

Adresaci szkolenia:

kurs kierowany jest do kadry kierowniczej w zakładach pracy, pracowników działów finansowo-księgowych, działów kadr, biur rachunkowych, biegłych rewidentów, osób prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Prowadzący szkolenie: Pani Agnieszka Janiak

Absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, główna księgowa, specjalista ds. płac.
Wykładowca w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce i w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej.

Tematyka szkolenia:

I. Cele i podstawowe założenia systemu Pracowniczych Planów Kapitałowych

II. Uczestnicy Pracowniczych Planów Kapitałowych
1. Pracownik
2. Podmiot zatrudniający
3. Państwo
4. Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne
5. Polski Fundusz Rozwoju
6. ZUS

III. Terminy i procedury wdrażania PPK W Polsce
1. Etapy wdrożenia PPK
2. Wybór instytucji finansowej
3. Umowy o zarządzanie PPK
4. Umowy o prowadzenie PPK
5. Przystąpienie i wystąpienie z uczestnictwa

IV. Wpłaty dokonywane do PPK
1. Wpłata na PPK pracodawcy obowiązkowa i dobrowolna
2. Wpłata na PPK pracownika obowiązkowa i dobrowolna
3. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK– zasady nabywania prawa
4. Ujęcie kosztowe wpłat i zarządzania PPK pracodawcy
V. Zasady naliczania wpłat w wynagrodzeniach
1. Składniki wchodzące w podstawę do naliczenia składek
2. Obliczanie kwoty uprawniającej do niższej składki
3. Potrącenia składek a inne tytuły do potrąceń
4. Obowiązki podatkowe i wobec ZUS
5. Liczenie terminów określonych w ustawie
6. PPK a wypłata diet

VI. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa

VII. Podział środków w przypadku śmierci uczestnika

VIII. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata
transferowa i zwrot środków dokonany na wniosek uczestnika PPK

IX. Ewidencja Pracowniczych Planów Kapitałowych

X. Portal PPK

XI. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK.

XII. Sankcje za naruszenie ustawy o PPK

Termin kursu: 18.12.2019r., w godz. 09:00 – 15:30
Czas trwania: 8 godz. wykładowych
Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4
Termin przesyłania zgłoszeń: do dnia 12.12.2019r.

Cena kursu:
• 270 zł. od osoby,
• 243 zł. dla pracowników członków wspierających,
• 256 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.
Forma płatności – przelew lub gotówka.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.
Organizator zastrzega sobie prawo zmiany miejsca realizacji szkolenia.
W trakcie kursu zapraszamy na obiad.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665