Miasto:
Włocławek
Miejsce:
ul. Miedziana 2/4
Włocławek
Termin rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
690,- zł od osoby
655,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
621,- zł dla pracowników członków wspierających

Księgowość komputerowa z obsługą programów INSERT

 

Opis kursu

Kurs kierowany jest do osób znających księgowość i które pragną poznać zasady zastosowania i wykorzystania programów komputerowych w księgowości.

 

Celem kursu jest przekazanie niezbędnej wiedzy praktycznej z zakresu obsługi „małej” (prowadzonej na zasadach ogólnych) i pełnej księgowości z elementami kadr i płac.

 

Ramowy program kursu:

1.Wymogi prawne stawiane systemom informatycznym w rachunkowości.
2.Instalacja i ogólna charakterystyka programów pakietu INSERT.
3.Zakładanie nowej firmy i tworzenie baz danych.
4.Obsługa programu finansowo-księgowego Rewizor GT – rozbudowany system finansowo-księgowy z obsługą środków trwałych, przeznaczony dla systemu Windows, pozwalający na rejestrowanie zapisów – definiowanie parametrów programu, wprowadzanie bilansu otwarcia i modyfikacja planu kont, ewidencja operacji gospodarczych, tworzenie rejestrów VAT, wystawianie dowodów księgowych.
5.Rachmistrz GT – umożliwiający prowadzenie księgi przychodów i rozchodów oraz naliczanie podatku zryczałtowanego.
6.GRATYFIKANT GT – obsługa systemu kadrowo-płacowego. Program polecany osobom, które w małych i średnich firmach zajmują się sprawami kadrowo-płacowymi, a także biurom rachunkowym.
7.Obsługa programu kadrowo-płacowego mikroGratyfiknat GT.
8.Obsługa programu magazynowego Subiekt GT.
9.Komunikacja pomiędzy modułami programu.

10. Generowanie i definiowanie sprawozdań finansowych oraz zestawień dostępnych w aplikacji.

Czas trwania: 50 godz. wykładowych

Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

 

 

Cena kursu:

•690 zł. od osoby,

•621 zł. dla pracowników członków wspierających,

•655 zł. dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Forma płatności – przelew lub gotówka w trakcie trwania kursu, możliwość rozłożenia należności na raty.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665