Miejsce:
online
Termin rozpoczęcia:
08.06.2021
Godzina rozpoczęcia kursu:
09:00
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

  • 8 czerwca 2021 r. od godz. 09:00 - 14:00
  • Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.
  • Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

PROGRAM

1)Zakres opodatkowania podatkiem VAT
- Czynności podlegające opodatkowaniu i obowiązki ewidencyjne w VAT;
- Zdarzenia nie podlegające opodatkowaniu takie jak kary umowne, odszkodowania, wspólne przedsięwzięcia i sposób ich wykazania w podatku VAT.
-Nieodpłatne świadczenia – jak je dokumentować w VAT?
2) Faktura jako podstawowy dokument w podatku VAT
-Termin na wystawienie faktury – zasada ogólna i przypadki szczególne np. usługi budowlane, najem, odsprzedaż mediów.
- Czy wystawienie faktury przed sprzedażą może rodzić ryzyko podatkowe?
- Czy można wystawić fakturę w języku obcym?
- Jakie dane zawsze muszą znaleźć się na fakturze?
- Szczególne oznaczenia faktury – procedury szczególne, mały podatnik, eksport usług.
- Kiedy na fakturze nie trzeba umieszczać numeru NIP?
- Jak określić datę sprzedaży na fakturze?
- Czy można umieszczać dodatkowe informacje na fakturze?
- Szczególne rodzaje faktur (faktura wystawiana przez małego podatnika, faktura zaliczkowa).
- Anulowanie faktury i duplikat faktury.
3) Faktura korygująca z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021
- Treść faktury korygującej – określenie przyczyny korekty
- Kiedy należy wystawić fakturę korygującą?
- W jakim terminie powinno się wystawić taką fakturę?
- Rozliczenie faktur korygujących in plus i in minus w podatku VAT.
4) Faktury uproszczone
- co to jest faktura uproszczona
- jak wykazywać w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 stycznia 2021r.?
- czy trzeba wystawiać fakturę VAT do paragonu z NIP nabywcy?
5) Zasady wykazywania faktur VAT w nowym JPK_V7M i JPK_V7K
- nowe dane, do raportowania których będą zobowiązani podatnicy,
- kody GTU oraz kody związany z procedurami szczególnymi w VAT (czy trzeba na fakturach VAT umieszczać kody GTU?)
- faktury korygujące w nowym JPK_VAT
- kody w przypadku korzystania z ulgi na złe długi,
- czynności zwolnione w nowym JPK_VAT,
- świadczenia nieodpłatne w nowym JPK_VAT
- mechanizm podzielonej płatności a JPK_VAT,
- refaktury a JPK_VAT,
- faktury zaliczkowe a JPK_VAT,
- odwrotne obciążenie a JPK_VAT,
- transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi w nowym JPK_VAT
6) Fakturowanie elektroniczne
- Jakie wymogi musi spełniać faktura w formie elektronicznej i jak bezpiecznie wystawić taką fakturę?
- Integralność treści i autentyczność pochodzenia faktury.
- Kontrole biznesowe jako sposób weryfikacji prawidłowości faktury.
- Elektroniczne bazy przechowywania faktur.
7) Sprzedaż detaliczna, czyli kasy rejestrujące i paragony w VAT.
- Kiedy powstaje obowiązek stosowania kas rejestrujących?
- Zwolnienia z obowiązku stosowania kas rejestrujących – zmiany w 2021
- Faktura do paragonu – kiedy i na jakiej podstawie można ją wystawić?
- Kasy fiskalne online – kolejne etapy podłączenia i obowiązkowej wymiany kas;
8) Obrót międzynarodowy – dokumenty niezbędne w obrocie międzynarodowym.
- Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów – potwierdzenie wywozu towarów.
- Potwierdzenie eksportu towarów i możliwość zastosowania stawki 0%.
- Weryfikacja kontrahentów w obrocie międzynarodowym.
- Import usług – faktura od kontrahenta zagranicznego – na co zwracać uwagę?
- Świadczenie usług poza terytorium kraju (tzw. eksport usług) – jak udokumentować status kontrahenta.
- Informacja podsumowująca – jakie informacje należy w niej umieścić?
9) Odliczenie podatku VAT – jak prawidłowo dokumentować zakup towarów i usług?
- Kiedy faktura daje prawo do odliczenia podatku? Czy braki formalne faktury wpływają na odliczenie VAT?
- Dowody wykonania usług – czy sama faktura wystarczy do odliczenia podatku?
- W jakim terminie możliwe jest odliczenie podatku?
- Odliczenie VAT w przypadku wydatków związanych z samochodami – dokumentacja zakupu.
- Import towarów - jaki dokument uprawnia do odliczenia podatku?
- Odwrotne obciążenie – jak dokumentować po stronie nabywcy?
10) Centralny rejestr faktur VAT
- od kiedy będzie obowiązywał?
- kto będzie mógł z niego skorzystać?
- jakie dane będzie zawierał?
- czy stanowi zagrożenie dla działalności biur rachunkowych?

HARMONOGRAM

08:45 - 9:00 logowanie uczestników
9:00 -10:30 wykład
10:30 - 10:45 przerwa
10:45-12.15 wykład
12:15-12:30 przerwa
12.30 - 14.00 wykład

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 240,00 zł  od osoby
  • 215,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665