Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
320,- zł od osoby
288,- zł Cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

  • 21 maja 2021 r. od godz. 09.00
  • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar), poprzez platformę clickmeeting.com. Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Hubert Grzyb – doradca podatkowy, specjalista z zakresu prawa podatkowego. Wykładowca i praktyk omawianych  zagadnień.

 CEL

Celem szkolenia jest pozyskanie przez uczestników wiedzy na temat najbliższych zmian VAT planowanych od 1 lipca 2021 r. Celem szkolenie jest również przedstawienie planowanych zmian dotyczących pliku JPK VAT oraz omówienie zmian SLIM VAT w zakresie faktur korygujących.

Od 1 lipca 2021 r. zaczną obowiązywać rewolucyjne zmiany w rozliczaniu podatku VAT od sprzedaży towarów i świadczenia usług podmiotom niebędącym podatnikami.  Polskie firmy prowadzące sprzedaż wysyłkową będą obowiązane naliczać nabywcom VAT obowiązujący w państwie zakończenia wysyłki. Dotychczasowe limity w praktyce przestaną obowiązywać. Zmiany obejmą również transgraniczne świadczenie usług.

W lipcu konieczne będzie rozpoczęcie używania kas fiskalnych on-line przez następną grupę podatników.

Na szkoleniu omówione będą także zasady rozliczania faktur korygujących po zmianach SLIM VAT od 1 stycznia 2021 r. Wykładowca uwzględni w tym zakresie objaśnienia podatkowe Ministerstwa Finansów z kwietnia 2021 r.

Uczestnicy pozyskają także wiedzę na temat planowanych zmiany w sposobie przygotowania pliku JPK VAT. Po kilku miesiącach od ostatniej zmiany, ustawodawca zamierza doprecyzować oraz zmodyfikować istotne aspekty pliku JPK VAT, w szczególności oznaczenie MPP, oznaczenie TP oraz symbole GTU. Zmiany dotyczą także ujmowania faktur uproszczonych i faktur korygujących.

 ADRESACI SZKOLENIA

szkolenie przeznaczone jest dla księgowych, w tym właścicieli i pracowników biur rachunkowych. Szkolenie przeznaczone jest także dla dyrektorów i menadżerów odpowiedzialnych za prawidłowość procesu raportowania VAT w organizacjach, ponieważ zmiany mogą pociągnąć za sobą modyfikację systemów i raportów, na podstaw których przygotowywany jest plik JPK_VAT.

 PROGRAM

I.   Pakiet e-Commerce.

1.   Kogo dotyczą zmiany?.

2.   Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO).

3.   Procedura unijna dotycząca towarów i usług (Punkt OSS).

4.   Procedura nieunijna dotycząca niektórych usług (Punkt OSS).

5.   Sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI).

6.   Punkt kompleksowej obsługi importu (IOSS).

7.   Przepisy przejściowe.

II.                Kasy fiskalne on-line.

1.      Podmioty obowiązane do zainstalowania kas on-line od 1 lipca 2021 r.

a)      Salony fryzjerskie i kosmetyczne. Firmy budowlane. Prawnicy. Lekarze. Dentyści. Siłownie, kluby fitness.

2.      Czym charakteryzuje się kasa fiskalna on-line?

3.      Obowiązki związane z prowadzeniem ewidencji na kasie.

4.      Ulga na kasę fiskalną on-line.

5.      Kary za naruszenie przepisów.

III.             SLIM VAT – rozliczanie faktur korygujących.

1.      Co wynika z objaśnień Ministerstwa Finansów z kwietnia 2021 r.?

2.      Likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej.

3.      Wprowadzenie obowiązku uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania.

4.      Ujęcie przez sprzedawcę i odbiorcę korekty. Wyjaśnienie zmian na praktycznych przykładach.

5.      Faktury korygujące na plus. Jak po zmianie ujmować takie korekty?

6.      Przepisy przejściowe.

IV.    Planowane zmiany do JPK VAT.

1.      Ważna zmiana dotycząca oznaczenia „MPP” w pliku JPK_VAT.

2.      Uproszczenie zasad prezentacji paragonów stanowiących faktury uproszczone.

3.      Modyfikacja i doprecyzowanie symboli GTU.

4.      Zmiana zasad oznaczania transakcji symbolem „TP”.

5.      Uregulowanie sposobu ewidencjonowania faktur za przejazd autostradą oraz przewóz osób (bilety PKP, autobusowe, inne).

6.      Jak ująć obniżenie podatku naliczonego z faktury korygującej kiedy nie otrzymano korekty? Nowa regulacja.

7.      Korekta JPK_VAT a czynny żal.

Szkolenie trwa  8 godzin lekcyjnych.

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

  • 320,00 zł  od osoby
  • 288,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

    na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

  • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
  • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do 12 maja.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do 12 maja.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665