Miasto:
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

 

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 11 października 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Doktorant w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Specjalizuje się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi oraz kontrolą podatkową, celno-skarbową, postępowaniem podatkowym prowadzonymi przez organy Krajowej Administracji Skarbowej. Posiada wieloletnią praktykę w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Trener Ministerstwa Finansów oraz Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowej. Doświadczenie zawodowe zdobywał również w międzynarodowych firmach z SSE, zajmując się rozwiązywaniem bieżących problemów   podatkowych oraz wdrażaniem nowych procesów związanych z podatkami. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi zajęcia z zakresu prawa podatkowego jako pracownik naukowy na wydziale Finansów i Zarządzania. Kierownik studiów podyplomowych – Doradca podatkowy. W ramach własnej działalności projektuje oraz prowadzi szkolenia podatkowe min. dla Administracji Skarbowej, Oddziałów Stowarzyszenia Księgowych w Polsce. Autor licznych publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2020 r. związany jest z Kancelarią Staniek & Partners Law For Industry w której łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego z praktyką. Od 2021 r. Adiunkt na Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu na kierunku Finanse i rachunkowość.

PROGRAM

Dotychczasowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

 • sprzedaż wysyłkowa na gruncie VAT
  • definicja sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju i na terytorium kraju
  • kiedy nie można stosować tej procedury?
  • w którym państwie członkowskim UE należy opodatkować sprzedaż przez internet?
  • limity sprzedaży wysyłkowej – jaką pełnią rolę?
  • rezygnacja z opodatkowania w PL i wybór opodatkowania w innym państwie członkowskim UE
  • zawiadomienie US o wyborze miejsca opodatkowania poza PL i związane z tym obowiązki sprawozdawcze na gruncie VAT
 • Pozostałe zagadnienia
  • jak ustalać podstawę opodatkowania dla sprzedaży wysyłkowej i kiedy powstaje obowiązek podatkowy?
  • przeliczanie zapłat otrzymanych z innych walutach
  • „zejście” ze sprzedaży paragonowej na rzecz wyłącznie fakturowania
  • sprzedaż przez zagraniczne platformy a nietransakcyjne WDT/WNT
  • raportowanie sprzedaży wysyłkowej w JPK

Nowy model opodatkowania sprzedaży wysyłkowej

 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – zagadnienia wstępne:
  • definicja, (art. 2 pkt 22a)
  • analiza definicji na przykładzie
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość (WSTO) – miejsce opodatkowania
  • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
  • przypadki w odniesieniu do których nie stosuje się procedury sprzedaży towarów na odległość transakcje wyłączone
  • kiedy ustawa nakazuje alokować sprzedaż do państwa, w którym znajduje się sprzedający, a nie odbiorca?
  • nowe limity sprzedaży
  • przekroczenie limitu w ciągu roku
  • możliwość wyboru opodatkowania w państwie docelowym
  • jakie czynności należy podjąć w celu wyboru opodatkowania w państwie docelowym?
  • wzór zawiadomienia
  • okres karencji dla wybranego miejsca opodatkowania
  • obowiązek posiadania dokumentów potwierdzających przemieszczenie towarów
  • skutki nieposiadania/posiadania niekompletnej dokumentacji
  • wydłużenie okresu na zgromadzenie dokumentacji
  • brak dokumentacji – wykazanie transakcji jako sprzedaży krajowej
  • wewnątrzwspólnotowa sprzedaż towarów na odległość a WNT i WDT
 • Obowiązek podatkowy w WSTO
 • Fakturowanie w WSTO
 • Wewnątrzwspólnotowa sprzedaż na odległość towarów importowanych (SOTI):
  • definicja
  • analiza definicji na przykładzie
  • w którym państwie następuje opodatkowanie, czyli jak ustalać miejsce świadczenia?
  • transakcje wyłączone
 • Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe (np. Amazon, eBay, Allegro) – co się zmienia?
 • Nowy rodzaj transakcji opodatkowanej
  • platforma jako nabywca odprzedający towar, czy jako płatnik VAT?
  • co oznacza pojęcie „interfejs elektroniczny”?
  • co oznacza „ułatwianie dokonania wewnątrzwspólnotowej sprzedaży na odległość”?
 • Sprzedaż poprzez platformy sprzedażowe – moment powstania obowiązku podatkowego
  • szczególny moment powstania obowiązku podatkowego dla podmiotów wystawiających towar na platformie oraz dla platformy sprzedażowej
  • moment powstania obowiązku podatkowego dla „podatnika ułatwiającego”
  • co oznacza „zaakceptowanie płatności”?
  • „dostawy ciągłe” za pośrednictwem platformy sprzedaży
  • sprzedaż prasy drukowanej za pośrednictwem platform sprzedażowych - moment powstania obowiązku podatkowego
  • zaliczki a moment powstania obowiązku podatkowego w związku z dostawą z wykorzystaniem platform sprzedażowych
  • transakcje poprzez platformę sprzedażową a metoda kasowa
 • Miejsce opodatkowania przy sprzedaży za pośrednictwem platform

Przebudowa systemu MOSS (OSS)

 • Procedura unijna i procedura nieunijna
 • Możliwość rozliczenia podatku VAT w państwie docelowym ale za pośrednictwem krajowej administracji skarbowej
 • Uproszczenia związane z wyborem rozliczania się za pośrednictwem OSS
 • Zakres transakcji objętych uproszczeniem
  • niektóre usługi świadczone na rzecz konsumentów, których miejsce świadczenia uregulowane zostało w sposób szczególny (usługi, których miejscem świadczenia jest terytorium państwa członkowskiego konsumpcji) – procedura unijna i procedura nieunijna
  • wewnątrzwspólnotową sprzedaż towarów na odległość – wyłącznie procedura unijna, oraz
  • niektóre dostawy towarów w państwie członkowskim dokonywane przez interfejsy elektroniczne ułatwiające te dostawy – wyłącznie procedura unijna (OSS)
 • Jakie warunki należy spełnić?
 • Obowiązki informacyjne i sprawozdawcze podatników dokonujących takiego wyboru
 • Właściwy organ podatkowy
 • Fakturowanie, rozliczanie i JPK

Szczególna procedura dotycząca sprzedaży na odległość towarów importowanych (Import One Stop Shop – IOSS)

 • Rozliczanie SOTI w ramach IOSS
 • Limity wartościowe przesyłek
 • Podmioty spoza UE i korzystanie z IOSS
 • Rozliczenie VAT w państwie konsumpcji za pośrednictwem państwa członkowskiego identyfikacji
 • Obowiązek ustanowienia pośrednika
 • Zakres czynności i odpowiedzialność pośrednika
 • Kto może być pośrednikiem?
 • Obowiązki informacyjne związane z:
  • wyborem tego rodzaju rozliczeń
  • rezygnacją ze stosowania tej procedury
  • utratą prawa do stosowania IOSS
 • Szczególne obowiązki związane z składaniem deklaracji VAT

Procedura USZ - uproszczona procedura w zakresie deklarowania i odroczenia płatności podatku z tytułu importu towarów, w przesyłkach o wartości nieprzekraczającej 150 euro (gdy nie stosuje się IOSS)

 

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665