Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
stacjonarny
Opłata:
320,- zł od osoby
290,- zł cena dla pracowników członków wspierających
300,- zł cena dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.
Zapisz się

SZKOLENIE STACJONARNE

 

„Zasady wystawiania faktur i ich prezentacja w ewidencjach VAT pod kontem nowych zasad raportowania plików JPK-V7. Pakiet Slim VAT 1 i 2 a faktura. Krajowy Rejestr Faktur. Aktualny stan prawny.”

 

 

TERMIN SZKOLENIA: 24 września 2021r., od godz. 09:00 do 15:30 (8 godz. lekcyjnych)

 

MIEJSCE SZKOLENIA: siedziba Oddziału we Włocławku przy ul. Miedzianej 2/4 (organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca realizacji szkolenia)

 

TERMIN PRZESYŁANIA ZGLOSZEŃ: do dnia 17 września 2021r.

(Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w przypadku zbyt małej ilości chętnych)

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

 

WYKŁADOWCA: Dorota Łabuda

Biegły sądowy z zakresu podatku od towarów i usług przy Sądach Okręgowych w Kielcach i Katowicach, były wieloletni pracownik administracji podatkowej w tym wyspecjalizowanego urzędu skarbowego, trener administracji skarbowej – wykładowca Krajowej Szkoły Skarbowości, posiadający blisko 25 letnie doświadczenie w zakresie prawa podatkowego (podatek od towarów i usług) i prawa proceduralnego (ordynacja podatkowa), wieloletni wykładowca kursów i szkoleń, współpracujący oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

 

PROGRAM SZKOLENIA:

 

 1. Faktura
 1. Definicja faktury i faktury elektronicznej, podstawa prawna do jej wystawienia, w tym

aktualne rozporządzenia dotyczące fakturowania.

 1. Transakcje dla których istnieje obowiązek wystawienia faktury.
 2. Transakcje, które nie rodzą bezwzględnego obowiązku wystawienia faktury.
 3. Podmioty zobowiązane do wystawiania faktur.
 4. Terminy wystawienia faktury – zasady ogólne i szczególne.
 5. Faktury wystawiane na żądanie.
 6. Faktura wystawiana do paragonu – jakie pułapki przygotował ustawodawca – jak ją pokazać

w ewidencjach.

 1. Sposoby dokumentowania zdarzeń gospodarczych przez podatników – które z procedur

trzeba oznaczać  w  pliku JPK_V7.

- faktura pro forma

- faktura „papierowa” i elektroniczna

- faktura uproszczona

- faktura i nota korygująca – zasady wystawiania i rozliczania w świetle zmian 2021 r. –

Slim VAT tylko z nazwy.

- korygowanie faktur „do zera”,

- anulowanie faktury

- duplikat – Slim VAT 2

- dokument wewnętrzny

- raport okresowy z kasy rejestrującej

 1. Pozycje obowiązkowe na fakturze w świetle orzecznictwa i interpretacji z uwzględnieniem

procedur szczególnych i obowiązku ich raportowania w pliku JPK_V7.

- mechanizm podzielonej płatności

- metoda kasowa

- samofakturowanie

- procedura VAT marża

- faktura VAT-RR a RODO – nowe zasady wystawiania.

 1. Pozycje dodatkowe na fakturze – co można na nich umieszczać, aby raportowanie pliku

JPK-V7 stało się łatwiejsze. Oznaczanie GTU przez biura rachunkowe.

 1. Faktura, transakcja a biała lista – na co zwrócić uwagę przy dokonywaniu płatności

przelewem na rachunek kontrahenta

 1. Faktura w języku obcym.
 2. Sposoby przeliczania kwot z faktur wyrażonych w  walucie obcej – nowe możliwości
 3. Refakturowanie – najnowsze orzecznictwo, czy i kiedy do refaktury stosujemy znacznik

GTU

 1. Fakturowanie zaliczek i ich raportowanie:

- kiedy wpłata jest zaliczką, powstanie obowiązku podatkowego dla określonego rodzaju

zaliczek, jakie zaliczki podlegają fakturowaniu

- elementy faktury dokumentującej zaliczkę częściową lub 100%,

- obowiązek wystawienia faktury końcowej – obowiązkowe pozycje takiego dokumentu – w

jakich przypadkach nie wystawia się faktury końcowej.

 1. Faktura a obowiązek podatkowy - zasady dokonywania wpisów w ewidencji sprzedaży

podlegającej raportowaniu:

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów sprzedaży

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy sprzedaży

- znaczniki dotyczące towarów i usług wrażliwych.

 1. Kiedy wiążąca informacja stawkowa a kiedy interpretacja indywidualna przy

wątpliwościach raportowanie kodów GTU.

 1. Faktura a prawo do odliczenia podatku naliczonego – zasady dokonywania wpisów w

ewidencji zakupów – zmiana w 2021 r.

- znaczniki dotyczące rodzajów dokumentów zakupu

- znaczniki dotyczące rodzajów procedur przy zakupie.

- data otrzymania faktury a moment odliczenia podatku naliczonego,

- termin odliczeń podatku naliczonego z faktur dokumentujących nabycie mediów,

- otrzymanie faktury przy WNT po wyroku TSUE z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie

C-895/19,

- brak faktury przy imporcie usług a prawo do odliczenia podatku,

- faktury otrzymane przed datą wykonania czynności lub przed zapłatą zaliczki a moment

odliczenia podatku naliczonego,

- błędy i pomyłki w fakturach a prawo do odliczenia podatku naliczonego przez odbiorcę.

 1. Faktura wadliwa a nierzetelna – różnice i konsekwencje.
 2. Zasady przechowywania faktur.
 3. Kontrole biznesowe: autentyczność pochodzenia, integralność treści i czytelność faktury –

kiedy i jak stosujemy.

 1. Sankcja 500 zł za błąd w ewidencji VAT (nowe regulacje w specustawie dot. Tarczy

antykryzysowej). Omówienie procedury nałożenia kary.

 1. Pozostałe sankcje podatkowe, karnoskarbowe i karne za naruszenie zasad wystawiania,

ewidencjonowania i raportowania faktur. Czynny żal przy JPK-V7.

 

 1. ANALIZA najważniejszych rozwiązań pakiecie VAT SLIM VAT 2 w kontekście faktur.
 2. Likwidacja duplikatów faktur,
 3. Zmiany w zakresie wystawiania faktur i faktur korygujących,
 4. Ujmowanie korekt w transakcjach transgranicznych (import usług, WNT, itd.)
 5. Umożliwienie wstecznego rozliczenia po terminie 3 miesięcy od daty powstania obowiązku

Podatkowego z tytułu importu usług podatku należnego wraz z podatkiem naliczonym.

 1. Rozszerzenie liczby okresów rozliczeniowych, w który podatnik będzie mógł dokonać

odliczenia przez korektę deklaracji.

 

     III. Zmiany dotyczące FAKTUR ELEKTRONICZNYCH - prawo czy obowiązek?

- E – faktury obecnie – prawa i obowiązki stron

- Krajowy System e-Faktur – korzyści i zagrożenia

- Jak się przygotować do KSeF?

- Na kogo spadną obowiązki związane z KSeF?

 

 1. Krajowy System e-Faktur - kiedy i jak szykować się do zmian :
 2. Faktura ustrukturyzowanych i zasady ich wystawiania,
 3. Nowość – numeracja faktur w ministerialnym systemie  KSeF,
 4. ZACHĘTA dla przedsiębiorców - zasady ujmowania przez sprzedawcę i nabywcę faktur

korygujących na minus wystawionych jako tzw. faktury ustrukturyzowane,

 1. Preferencje dla podatników wystawiających tzw. faktury ustrukturyzowane (m.in. skrócony

termin zwrotu VAT),

 1. Podobieństwa i różnice w KSeF - faktury ustrukturyzowane a noty korygujące,
 2. Określenie daty otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 3. Obowiązki podatników wystawiających faktury ustrukturyzowanej,
 4.     Kto ma dostęp do systemu -  zawiadomienie organu podatkowego o osobach mających

dostęp do systemu KSeF,

 1. Korzyści dla podatnika a korzyści dla fiskusa – ocena regulacji

 

OPŁATA:

 • 320 zł. od osoby,
 • 290 zł. dla pracowników członków wspierających,
 • 300 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

 

Cena obejmuje:

- wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi,

- zaświadczenie o ukończeniu szkolenia,

- przerwa kawowa,

- lunch.

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Forma płatności – przelew lub gotówka.

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665