Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
450,- zł od osoby
427,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
405,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Schemat i tworzenie oficjalnych pism biznesowych w języku angielskim

 

Opis kursu

Kurs kierowany jest do osób mających w firmie kontakt z kontrahentami zagranicznymi ( m. in. do księgowych, sekretarek, pracowników z działów obsługi klienta i handlowych).

Celem kursu jest wyposażenie uczestników w umiejętność zredagowania różnego rodzaju pism i dokumentów w języku angielskim przydatnych w wykonywanej pracy.

 

Tematyka szkolenia:

 

1.Tworzenie pism w celu nawiązania kontaktów handlowych (oferta firmy, potencjalne cele handlowe).

2.List motywacyjny (autoprezentacja kwalifikacji, osiągnięć, sprecyzowanie oczekiwanych celów zawodowych).

3.Życiorys (biograficzny, funkcjonalny, europejski).

4.Upomnienie (zwięzłe i precyzyjne formułowanie zastrzeżeń).

5.Zapytanie ofertowe (odwołanie do źródła, uściślanie oczekiwań względem potencjalnych oferentów).

6.Składanie ofert (czytelna prezentacja korzyści płynących z oferowanego zamówienia).

7.Zamówienie (określenie szczegółów dotyczących zamówienia, opisanie problemów, które wymagają rozwiązania)

8.Odwołanie zamówienia (porównanie różnych stylów redagowania zamówień).

9.Zawiadomienie o wysyłce (terminologia dotycząca wysyłanego zamówienia).

10. Faktury (schemat i kolejność prezentowanych informacji).

11. Monity (rodzaje ponagleń w sprawie zapłaty).

12. Reklamacje (rodzaje wad i usterek).

13. Podziękowania (język grzecznościowy w pismach biznesowych).

14. Przeprosiny (sposoby okazywania szacunku względem klienta).

15. Rezerwacje hoteli (precyzowanie oczekiwań klienta).

 

 

Czas trwania: 14 godz. wykładowych

Miejsce kursu: SKwP O/O Włocławek, ul. Miedziana 2/4

 

 

Cena kursu:

•450 zł. od osoby,

•405 zł. dla pracowników członków wspierających,

•427 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

 

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Forma płatności – przelew lub gotówka w trakcie kursu.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665