Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 30godz.

Rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń 30godz.

Miasto:
Włocławek
Data rozpoczęcia:
trwa nabór
Typ:
kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
400,- zł od osoby,
380,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
360,- zł dla pracowników członków wspierających
zapisz się

Rachunkowość i opodatkowanie fundacji i stowarzyszeń

(30godz. zajęć dydaktycznych)

Kurs kierowany jest do osób prowadzących i rozliczających fundacje i stowarzyszenia oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.

Celem kursu jest przygotowanie do pracy w zakresie prowadzenia rachunkowości. Przygotowanie to ma mieć charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu kursu uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności do samodzielnej pracy.

Ramowy program nauczania:


1. Prawne aspekty funkcjonowania fundacji.
a) Ustanowienie fundacji
b) Statut fundacji
c) Prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację.
d) Nadzór nad działalnością i obowiązki sprawozdawcze fundacji.
2. Prawne aspekty funkcjonowania stowarzyszeń.
a) Stowarzyszenie zwykłe
b) Stowarzyszenie zarejestrowane
c) Statut stowarzyszenia
d) Rejestracja stowarzyszeń
e) Prowadzenie działalności gospodarczej przez stowarzyszenie
f) Majątek stowarzyszenia
g) Rozwiązanie (likwidacja) stowarzyszeń.
3. Stowarzyszenie i fundacja jako organizacja pożytku publicznego.
4. Podatkowe aspekty funkcjonowania fundacji i stowarzyszeń.
5. Zasady rachunkowości w organizacjach pozarządowych.
6. Polityka rachunkowości w fundacji lub stowarzyszeniu.
7. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w organizacjach nie prowadzących działalności gospodarczej oraz prowadzących działalność gospodarczą.
a) Przykładowy plan kont dla fundacji i stowarzyszeń
b) Ewidencja księgowa - przykłady
8. Budowa sprawozdania finansowego - wzór sprawozdania finansowego.
9. Etyka.

Czas trwania kursu: 30 godz.
Cena kursu:
- 400 zł. od osoby
- 360 zł. dla pracowników członków wspierających
- 380 zł. dla członków zwyczajnych/dyplomowanych księgowych

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U.2017,poz. 1632) .

 

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 54 232 63 49
fax  54 232 14 37

e-mail: biuro@wloclawek.skwp.pl 
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@wloclawek.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO