Strona główna img Terminy szkoleń i kursów img Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st. I

Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st. I

Miasto:
Włocławek
Data rozpoczęcia:
lista rezerwowa
Typ:
kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
1150,- zł od osoby,
1090,- zł dla członków Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
1035,- zł dla pracowników członków wspierających
zapisz się

Podstawy rachunkowości dla kandydatów na księgowego st.I

( 82 godz.) zajęć dydaktycznych


CEL:


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w zawodzie księgowego, który został ujęty w klasyfikacji zawodów i specjalności wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku Dz. U. poz. 1145. (kod zawodu 331301) oraz uzyskanie certyfikatu I stopnia w czterostopniowym procesie certyfikacji zawodu księgowego prowadzonym przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.
Słuchaczami Kursu podstaw rachunkowości - dla kandydatów na księgowego mogą być osoby posiadające co najmniej wykształcenie średnie.


PROGRAM:


1.Podstawy rachunkowości finansowej z elementami etyki zawodowej
2. Wybrane zagadnienia publicznoprawne


Czas trwania kursu:


82 godz. zajęć dydaktycznych, w tym 2 godziny zaliczenia końcowego.


Cel kształcenia:


Celem kształcenia jest przygotowanie kandydata do pracy w obrębie zawodu księgowego.


Odpłatność za kurs:

- 1.150 zł. od osoby

- 1.035 zł dla pracowników członków wspierających

- 1.090 zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielania rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki.


Cena kursu zawiera:

uczestnictwo w zajęciach, koszt podręczników, materiały przygotowane przez wykładowców, opłaty za egzaminy, kawa, herbata.

Istnieje możliwość dokonywania płatności w ratach.


Organizacja kursu:

 

Program kursu obejmuje 82 godz. zajęć wykładowo-seminaryjnych z ćwiczeniami praktycznymi.

Słuchacze są poddawani sprawdzianom wiadomości w formie wykonania pisemnych pracy kontrolnych z przerobionego materiału.

Kurs trwa przez okres ok. 2 m-cy, zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych  w siedzibie Oddziału.

Po zakończeniu zajęć dydaktycznych uczestnicy przystępują do egzaminów końcowych.

 

Zakończenie kursu:

Osoba, która ukończyła kurs i uzyskała pozytywną ocenę z egzaminu końcowego otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu wydane zgodnie z § 22 ust.3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz. U. poz. 652)  oraz certyfikat potwierdzający uzyskanie kwalifikacji księgowego według wymagań określonych przez Stowarzyszenie Księgowych w Polsce opartych na Międzynarodowych Standardach Edukacyjnych ustalonych przez IFAC (Międzynarodową Federację Księgowych).

zapisz się

Zapytaj o szkolenie

tel. 54 232 63 49
fax  54 232 14 37

e-mail: biuro@wloclawek.skwp.pl 
 

Nie znalazłeś oferty dla siebie?
Poinformuj nas jakiego szkolenia szukasz: biuro@wloclawek.skwp.pl

© 2019 Stowarzyszenie Księgowych w Polsce. Oddział Okręgowy we Włocławku. Wszelkie prawa zastrzeżone. | Polityka plików cookies | Regulamin Polityka RODO