Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
360,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - 24 godz.

Cel kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz umiejętność prowadzenia księgi przy użyciu programu komputerowego.

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 1 - 2 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 - 20:15)  raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania:

24 godzin zajęć dydaktycznych

Program:
1.Założenie księgi podatkowej
2.Prowadzenie księgi podatkowej
3.Zasady ustalania zobowiązania w podatku dochodowym oraz w podatku od towaru i usług VAT.
4.Warsztaty komputerowe
5.Etyka

Informacje:

Koszt kursu

-400- zł. od osoby

-360-, zł.dla członków wspierających

- 380-,zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

Zakończenie kursu:

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665