Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
400,- zł od osoby
380,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
360,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Podatkowa księga przychodów i rozchodów - 24 godz.

Cel kształcenia:

Przygotowanie do samodzielnego prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów zgodnie z wymogami aktualnie obowiązujących przepisów oraz umiejętność prowadzenia księgi przy użyciu programu komputerowego.

Tryb:

Kurs trwa przez okres ok. 1 - 2 miesięcy, zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych (16:00 - 20:15)  raz lub dwa razy w tygodniu.

Czas trwania:

24 godzin zajęć dydaktycznych

Program:
1.Założenie księgi podatkowej
2.Prowadzenie księgi podatkowej
3.Zasady ustalania zobowiązania w podatku dochodowym oraz w podatku od towaru i usług VAT.
4.Warsztaty komputerowe
5.Etyka

Informacje:

Koszt kursu

-400- zł. od osoby

-360-, zł.dla członków wspierających

- 380-,zł dla członków zwyczajnych

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie

Zakończenie kursu:

Uczestnictwo w kursie potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, wydanym na podstawie § 22, ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. poz. 652).

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665