Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny, online
Opłata:
990,- zł od osoby
940,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

CEL

Celem kursu jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności, w szczególności:

 1. świadomość podatkowych zagrożeń
 2. prawidłowość rozliczenia VAT-lege artis
 3. eliminowanie ryzyk podatkowych
 4. optymalizowanie procedur
 5. wymiana niezbędnych informacji w firmie

Zajęcia łączyć będą elementy teoretyczne z praktyką (zadania) i nie będę stroniły od powiązań z podatkiem dochodowym.

Szkolenie w wersji online łączyć będzie interaktywne ikony uczestników (fakultatywnie) oraz wykorzystanie klasycznego flipchartu w celu rozwiązywania na bieżąco przykładów.

UCZESTNICY KURSU

Kurs skierowany jest do wszystkich  osób, które mają kontakt w pracy zawodowej z problematyką podatkową, a chcących uporządkować swoją wiedzę, pogłębić ją lub nabyć umiejętności od podstaw, chcące zrozumieć zasady obowiązujące zarówno w obrocie krajowym jak i zagranicznym.

WYKŁADOWCA

Piotr Kowerdej - twórca firmy Rewolucja Umysłów. Dyrektor ds. strategii finansowych VIRAKO Sp. z o. o. Posiada wieloletnie doświadczenie w działalności trenerskiej, związanej z prawem podatkowym (przeprowadził ponad 2 000 szkoleń). Specjalizuje się w podatku VAT, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów obrotu transgranicznego. Współpracuje z wieloma oddziałami Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.

PROGRAM

DZIEŃ PIERWSZY

 1. Niezbędny background, aby prawidłowo postrzegać obowiązujące zasady w podatku VAT - analiza definicji.
 2. Systemy opodatkowania i ich efektywność.
 3. Podatnicy w obrocie vatowskim -niespodzianki.
 4. Dostawa towarów - przykłady.
 5. Kwalifikacja świadczenia usług.
 6. Czynności nieodpłatne w obrocie gospodarczym.

DZIEŃ DRUGI

 1. Dokumentowanie - faktury klasyczne oraz dowody źródłowe z prawem do odliczenia.
 2. Podział czynności w podatku VAT i skutki z tym związane.
 3. Sprawdzenie wiadomości z poprzednich zajęć - test wiedzy.
 4. Obowiązki podatkowe występujące w praktyce.
 5. Zasada generalna i wyjątki (media, budowlanka, najem i inne).
 6. Pojazdy samochodowe- wiedza priorytetowa.

DZIEŃ TRZECI

 1. Podzielona płatność - negatywne konsekwencje w przypadku niedochowania przepisów ustawowych.
 2. Kursy przeliczeniowe stosowane w obrocie krajowym i zagranicznym.
 3. Schemat myślenia niezbędne w celu rozwiązania wszystkich problemów podatnika.
 4. Weryfikacja dotychczasowych doświadczeń - test wiedzy.
 5. Ustalanie podstawy opodatkowania.
 6. Faktury korygujące zwiększające i zmniejszające podstawę opodatkowania.

DZIEŃ CZWARTY

 1. Deklaracja VAT 7 + VAT UE - co, jak i kiedy?
 2. Elementy obrotu zagranicznego- koncept - miejsce opodatkowania.
 3. WNT i IMPORT TOWARÓW - jako nabycie zagraniczne.
 4. Ćwiczenia praktyczne związane z zakupem z unii i krajów trzecich.
 5. Sprawdzian wiedzy.
 6. Podatek naliczony w praktyce - zasady.
 7. Wyłączenia ustawowe - analiza art. 88.

DZIEŃ PIĄTY

 1. Zwolnienia podatkowe - wybrane elementy.
 2. Pojazdy samochodowe - doświadczenia zakupowo-sprzedażowe.
 3. Miejsce opodatkowania przy nabyciu usług.
 4. Weryfikacja i rozliczanie IMPORTU USŁUG.
 5. Rozwiązywanie casów.
 6. Transakcje dla których podatnikiem jest nabywca

(ODWROTNE OBCIĄŻENIE - zagraniczne).

DZIEŃ SZÓSTY

 1. WDT - warunki formalne i zasady rozliczania.
 2. Eksport - komunikaty elektroniczne i zagrożenia.
 3. Zadania kompleksowe łączące różne poziomy wiedzy.
 4. Obowiązki podatkowe zagraniczne - ćwiczenia.
 5. Test wiedzy.

 

ILOŚĆ GODZIN

30 godzin lekcyjnych

TRYB ZAJĘĆ

 • 6 spotkań od godz. 9.00 do 13.00
 • 06, 13 września
 • 04, 11, 28 października
 • 04 listopada

OPŁATA

 • 990 zł od osoby
 • 940,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

ZAKOŃCZENIE KURSU

Kurs kończy się sprawdzianem wiadomości i wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665