search Wiedza współpraca wsparcie od 1907
Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
330,- zł od osoby
300,- zł Cena dla członków oddziału SKwP we Włocławku
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 22 maja 2024 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Mariola Niełacna  - Prowadząc szkolenia dzielę się swoim ponad 25-letnim doświadczeniem zawodowym na stanowisku starszego inspektora pracy – specjalisty oraz oskarżyciela publicznego w Państwowej Inspekcji Pracy. Poznałam relacje konfliktowe między pracownikiem a pracodawcą, słabe strony przedsiębiorców oraz przyczyny wielu podstępowań sądowych. Uzyskałam specjalizację w zakresie postępowań w sprawach o wykroczenia związanych z wykonywaniem pracy zarobkowej i legalnością zatrudnienia oraz przestępstw przeciwko prawom osób wykonującym pracę zarobkową i pełniłam funkcję oskarżyciela publicznego na salach sądowych. Od 8 lat świadczę usługi doradcze - pomagam pracodawcom zmierzyć się z przepisami prawa pracy i specjalizuję się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Przygotowuję dla firm dokumentację wewnątrzzakładową, przeprowadzam audyty, wdrażam dobre praktyki i staram się podpowiadać najlepsze rozwiązania w trudnej sytuacji zakładu lub konfliktu z pracownikiem.  Wykładam prawo pracy na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, prowadzę szkolenia zawodowe oraz dokształcające współpracuje z kancelarią prawną. Wiedza zdobyta dzięki studiom podyplomowym z Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Ochrony Danych Osobowych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dodatkowo rozszerza mój profil działalności.

PROGRAM

1.  Nowa treść rozporządzenia i konieczność dostosowania przepisów wewnątrzzakładowych

 • Co się zmieniło i od kiedy?
 • Kogo dotyczą przepisy w zakresie nowego wyposażenia stanowiska pracy?
 • Kiedy pracownikowi przysługuje refundacja okularów lub szkieł kontaktowych i czy jest to obowiązek pracodawcy?
 • Ile czasu ma pracodawca na wprowadzenie zmian?
 • Konsekwencja niewprowadzenia zmian od 17.11.2023r.

2. Prawidłowa treść  zarządzeń i wniosków obowiązujących w zakładzie

 • Zasady dofinansowań do okularów lub szkieł,
 • Tworzenie procedur wewnątrzzakładowych regulujących finansowanie i dofinansowanie okularów lub szkieł kontaktowych,
 • Wnioski o dofinasowanie oraz procedury ich akceptacji,
 • Dokumentacja związana z wnioskami o doposażenie stanowiska pracy, akceptacje i potwierdzanie czasu pracy,
 • Wnioski pracowników o podnóżek i uchwyt na dokumenty,
 • Dodatkowy monitor, klawiatura i mysz – obowiązek czy dobrowolność?
 • Zarządzenia/regulaminy w zakładzie – przykłady zapisów.

3. Obowiązkowe konsultacje z przedstawicielami pracowników przed rozpoczęciem prac związanych z wprowadzeniem zmian zakładzie.

 • Jak przeprowadzić obowiązkowe konsultacje z pracownikami?
 • Obowiązkowa dokumentacja potwierdzająca przeprowadzenie konsultacji,
 • Konsekwencje braku konsultacji

4. Praca na laptopie lub tablecie a obowiązki pracodawcy.

 • Dlaczego nie dla wszystkich urządzeń mają zastosowanie przepisy rozporządzenia?
 • Różnica między systemami przenośnymi nieprzeznaczonymi a przeznaczonymi do użytkowania na danym stanowisku pracy.

5. Praca zdalna  - obowiązki pracodawcy.

 • Zmiany w dokumentacji związanej z wykonywana pracą zdalną lub hybrydową,
 • Nowe potwierdzenia zapoznania z oceną ryzyka oraz informacją zawierającej zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania pracy zdalnej,
 • Konieczność doposażenia w monitor lub podkładkę pod laptopa – obowiązek czy dobrowolność,
 • Kiedy krzesło i biurko od pracodawcy będą obowiązkowe

6. Obowiązek przeprowadzenia oceny warunków pracy na stanowisku wyposażonym w monitor ekranowy.

 • Co to jest i jak przeprowadzić?
 • Lista kontrola ułatwiająca dokonanie oceny.

7. Aktualne stanowiska PIP i MRPIPS.

OPŁATA

 • 330,00 zł  od osoby
 • 300,00 zł dla członków oddziału SKwP  we Włocławku
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 6 października 2023r. (Dz. U.  poz. 2175).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Kod rabatowy
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
PESEL niezbędny do wystawienia zaświadczenia zgodnego z § 23 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 października 2023 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. poz. 2175)
Prosimy podać kontaktowy numer telefonu (np +48 111 111 111 / 123456789 / 61 123 45 67 89). Prosimy wpisać tylko 1 numer.
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Deklaracja uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665

close