Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
dzienny
Opłata:
240,- zł od osoby
215,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • 27 maja 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Michał Staniek - Radca prawny i licencjonowany doradca podatkowy. Współzałożyciel marki Staniek & Partners – Law for Industry. W swojej praktyce zawodowej z powodzeniem łączy wiedzę z zakresu prawa podatkowego i gospodarczego. Specjalizuje się w strategicznym doradztwie przy złożonych projektach. Jego doświadczenie obejmuje m.in. wsparcie klientów w procesach restrukturyzacyjnych oraz budowanie transgranicznych modeli rozliczeń podmiotów działających w międzynarodowych grupach kapitałowych. Aktywnie działa w obszarach związanych z ulgami na nowe technologie i innowacyjność. Nie unika sali sądowej, z sukcesami reprezentuje klientów w postępowaniach sądowych oraz w postępowaniach przed organami podatkowymi. Oprócz działalności doradczej prowadzi także szkolenia z zakresu prawa podatkowego – stały współpracownik największych firm szkoleniowych w Polsce, a także wykładowca na uczelniach wyższych.

CEL

Liczba regulacji prawnych i podatkowych określających obowiązki przedsiębiorców wzrasta z roku na rok i przytłacza prowadzących biznes. Ogromna ilość z tych obowiązków przerzucana jest z kolei na księgowych, którzy – można śmiało powiedzieć patrząc na doświadczenia ostatniego okresu - zostali specjalistami „od spraw wszelakich”. I tak są też traktowani przez przedsiębiorców, którzy zlecają księgowym już nie tylko czynności ograniczone do księgowania czy prowadzenia kadr i płac, ale także oczekują wsparcia przy PPK, czy podejmowania działań w zakresie wnioskowania i rozliczania  środków otrzymanych w związku z COVID (PFR, tarcza antykryzysowa). Oliwy do ognia dolewają także nowe regulacje JPK, ceny transferowe, raportowanie w podatku u źródła, RODO, AML, MDR i …. tak można wymieniać w nieskończoność. Poziom skomplikowania zawodu księgowego cały czas rośnie i coraz mniej młodych osób chce zajmować się księgowością. Nic dziwnego, skoro ze wzrostem zakresu obowiązków wzrasta także odpowiedzialność za czynności wykonywane przez księgowego (co niekoniecznie zawsze znajduje odzwierciedlenie w wynagrodzeniu). Większa ilość obowiązków naturalnie zwiększa szansę na popełnienie błędów, co z kolei może skutkować pociągnięciem księgowego do odpowiedzialności. W trakcie szkolenia omówione zostaną najczęściej występujące problemy podatkowe, które mogą skutkować popełnieniem błędu a w konsekwencji – odpowiedzialnością firmy i księgowego. Dodatkowo na szkoleniu zostanie poruszona tematyka przygotowania firmy do kontroli podatkowej ze wskazaniem tych obszarów, które sprawiają przedsiębiorcom oraz księgowym najwięcej kłopotów.

PROGRAM

Kontrola podatkowa i czynności sprawdzające – jak przebiega i jak się do nich przygotować?

 • Czynności sprawdzające a postępowanie sprawdzające – na czym polega różnica? Jakie uprawnienia maja kontrolujący? Jakich dokumentów może żądać organ podatkowy?
 • Samodzielna weryfikacja rozliczeń – w jaki sposób ją przeprowadzić, zanim kontroler wejdzie do firmy? Jakie błędy można poprawić w trakcie trwania kontroli? Czy zawsze trzeba korygować deklarację? Jak kwestionować ustalenia organu?
 • Czy warto składać zastrzeżenia do protokołu kontroli?
 • Jaka jest wysokość kar z KKS? Za co można zostać ukaranym mandatem karno-skarbowym?
 • Co się zmieni w kontrolach w 2021 r.

 Najczęstsze uchybienia podatkowe w firmie – na co zwracać uwagę?

 •  Obligatoryjny a fakultatywny split payment – jak wykazać w JPK?
 • Płatności w ramach transakcji o wartości powyżej 15 tyś zł. Jak ustalić wartość transakcji gdy umowa ma charakter ramowy, zawarta jest na czas określony lub nieokreślony? Jak fiskus interpretuje wartość transakcji
 • Podatek u źródła – kiedy trzeba posiadać certyfikat rezydencji podatkowej kontrahenta? Jakie inne dokumenty należy gromadzić? Jak długo ważny jest certyfikat rezydencji? Zasady składania informacji IFT.
 • Wydatki na cele osobiste a koszty podatkowe – Czy wydatki na ubranie, rower, hulajnogę, ekspres do kawy, okulary, itd., mogą być kosztem podatkowym?
 • Kiedy kara umowna może być kosztem podatkowym?
 • Pracownicze nieodpłatne świadczenia – kiedy stanowią przychód podatkowy pracownika? Kiedy mogą być kosztem podatkowym firmy?
 • Wydatki na reprezentację – czy lunch biznesowy może być kosztem podatkowym? Jakie inne wydatki fiskus uznaje za reprezentację? Kiedy trzeba dokonać alokacji kosztów podatkowych?
 • Kompensaty faktur podlegających obowiązkowej płatności w SPLIT PAYMENT. Kiedy taka kompensata będzie prawidłowa? Czy zapłata w formie kompensaty może być KUP? Co w sytuacji gdy kompensata był dobrowolna i nie dotyczyła wierzytelności wymagalnej?
 • Sprzedaż nieruchomości – kiedy sprzedaż ma charakter prywatny, a kiedy odbywa się w ramach działalności gospodarczej – prezentacja najnowszego orzecznictwa. Jakie są różnice w opodatkowaniu? Czy da się uniknąć podatku od sprzedaży nieruchomości w 2021 r.
 • Ulga mieszkaniowa – co to są wydatki na cele mieszkaniowe pod kątem podatkowym? Na co można wydać środki uzyskane ze sprzedanej nieruchomości, aby nie płacić podatku dochodowego? Czy zakup mieszkania na wynajem można potraktować jako realizację własnych celów mieszkaniowych?

Czynności wykonywane przez księgowych

 • Czy księgowy rzeczywiście musi przyjmować na swoje barki tak wiele obowiązków? W jaki sposób odmówić Klientowi wykonania czynności bez ryzyka narażenia się na jego utratę?
 • Czy czynności wykonane „grzecznościowo” także stwarzają ryzyko odpowiedzialności?
 • Pułapki przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych – zakres ubezpieczenia i wyłączenia.
 • Zasady odpowiedzialności przy pomocy w rozliczaniu tarcz finansowych (PFR) i innych dodatkowych zadań „zleconych” księgowej
 • Kiedy pomoc klientowi staję się czynnościami doradztwa podatkowego? Gdzie jest granica?

Bezpieczeństwo biura rachunkowego – na co zwracać uwagę podczas wykonywania obowiązków i jak ochronić się przed odpowiedzialnością

 • Kiedy księgowy może ponosić odpowiedzialność karną za popełnienie przestępstwa?
 • Omówienie instytucji czynnego żalu jako rozwiązania mającego chronić przed ukaraniem.
 • Jak wygląda ochrona księgowego - pracownika na gruncie przepisów prawa pracy? Czy lepiej wykonywać obowiązki w ramach stosunku pracy czy na podstawie umowy zlecenia?
 • Czy i jak mogę ochronić się przed roszczeniami klienta z tytułu nienależycie wykonanej umowy.

Obowiązki księgowych w zakresie raportowania schematów podatkowych

 • Kiedy trzeba raportować schematy podatkowe? Jak je rozpoznać?
 • Na jakie operacje gospodarcze powinni księgowi zwracać szczególną uwagę – przykłady schematów podatkowych
 • Kim jest kwalifikowany korzystający?
 • Obowiązki i odpowiedzialności promotora, korzystającego i wspomagającego – czy księgowa może być promotorem lub wspomagającym?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 240,00 zł  od osoby
 • 215,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665