Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
270,- zł od osoby
240,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

Planowany termin szkolenia: 13 września 2021 r. (poniedziałek), godz. 9,00-15,00 

Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.

Szkolenie przewidziane na 7 godzin.

Program szkolenia:

1.Zagadnienia dotyczące elementów dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy – (akta osobowe, ewidencja czasu pracy, pozostała dokumentacja pracownicza);

 • Zasady poprawnego gromadzenia dokumentów w aktach osobowych •Praktyczne rozumienie pojęcia „oddzielnego” prowadzenia dokumentacji; •Zmiany w okresach przechowywania dokumentacji (akt osobowych, ewidencji, rozkładów czasu pracy, list obecności, wniosków urlopowych, itp.); • Dopuszczalność kontynuowania prowadzenia dokumentacji pracowniczej; • Wydawania kopii dokumentacji;
 • Dokumentacja elektroniczna a różne rodzaje dokumentacji •Elektronizacja dokumentacji –zasady prowadzenia dokumentacji jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej, zmiana postaci prowadzenia dokumentacji pracowniczej.

2 Zagadnienia związane z zatrudnieniem i ustaniem zatrudnienia i dokumentacja pracownicza z tym związana
Cechy zatrudnienia typowe dla umowy o pracę.

 • Problem niestawiennictwa pracownika w pracy- jakie działania może podjąć pracodawca?
 • Procedura zmiany umowy o pracę- wypowiedzenie zmieniające.
 • Data nawiązania i rozwiązania stosunku pracy – orzecznictwo SN
 • Problematyka rozwiązania umowy o pracę- przypadki szczególne:

długotrwała choroba pracownika , ochrona stosunku pracy, nieobecności nieusprawiedliwione.

 • Rozwiązanie umowy o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Problematyka liczenia okresu wypowiedzenia wraz z orzecznictwem i stanowisko MRPiPS oraz wyroki sądu?
 • Odwołanie z obowiązku świadczenia pracy na podstawie wyroku SN z 5 września 2019 r., sygn. Akt III PK 96/18.
 • Zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy a polecenie wykorzystania urlopu wypoczynkowego
 • Umowa o pracę na zastępstwo a przepisy RODO.

3. Dokumentacja niezbędna przy zatrudnieniu pracownika a ochrona danych osobowych.

 • Badanie trzeźwości pracownika a RODO.
 • Jak przetwarzać dane osobowe zgodnie z RODO?
 • Jakich danych żądamy od kandydata do pracy a jakich od pracownika?

WYKŁADOWCA

ALDONA WIEJAK-GŁUSZKO - Prawnik, specjalista ds. prawa pracy z kilkunastoletnim doświadczeniem. Ukończyła aplikację sądową. Doświadczenie zawodowe nabyła pracując jako specjalista w Państwowej Inspekcji Pracy – Okręgowym Inspektoracie Pracy w Szczecinie w latach 2008-2019, gdzie udzielała porad prawnych, przygotowywała analizę i opinie prawne z zakresu prawa pracy, zajmowała się współpracą z jednostkami administracji państwowej i partnerami społecznymi (związki zawodowe). Współpracowała z lokalnymi mediami oraz brała czynny udział akcjach promocyjno-prewencyjnych organizowanych przez PIP. Obecnie prowadzi szkolenia z zakresu prawa pracy dla pracodawców, pracowników oraz związków zawodowych.

 W RAMACH SZKOLENIA ZAPEWNIAMY:
- udział w szkoleniu, możliwość zadawania pytań,
- materiały szkoleniowe w formie elektronicznej (plik pdf),
- zaświadczenie o ukończeniu zajęć, które zostanie wysłane pocztą elektroniczną na adres podany w formularzu zgłoszenia.

INFORMACJE DOTYCZĄCE UDZIAŁU W SZKOLENIU:
- Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest pisemne zgłoszenie (przycisk ZAPISZ SIĘ) oraz dokonanie wpłaty najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.
- Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.
- Rezygnacja za udział w szkoleniu wymagana bezwzględna forma pisemna za pośrednictwem poczty mailowej najpóźniej na 3 dni przed szkoleniem.
- Szkolenie odbędzie się w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć Microsoft Teams.
Wymagania techniczne:  komputer z kamerą i głośnikiem, dostęp do Internetu ( przeglądarka Chrome lub Edge).

- Realizacja szkolenia jest uzależniona od zainteresowania powyższą tematyką.

OPŁATA:

 • 270,00 zł  od osoby
 • 240,00 zł dla członków oddziału
  • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

   na bieżąco opłacone składki członkowskie.

   Należność za udział w szkoleniu prosimy wpłacać  na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665   Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

  • Cena obejmuje:
   • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
   • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

   Materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

   Serdecznie zapraszamy!!!

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665