Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
popołudniowy
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków wspierających Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
540,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Czas pracy kierowców w teorii i praktyce”

 

Kurs kierowany jest do pracowników działów kadr w zakładach pracy, biur rachunkowych, osób na stanowiskach kierowniczych i zarządzających, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.
 

 

Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących ustawy o czasie pracy kierowców oraz zdobycie praktycznych umiejętności jego rozliczania.  

 

Ramowy program kursu:

 

1.Ustawa o czasie pracy kierowców – informacje podstawowe:

 

- kogo dotyczy

 

- podstawowe definicje

 

 

 

2. Obowiązki kierowców:

 

   - czas pozostawania w dyspozycji

   - czas jazdy

   - przerwy w jeździe

   - odpoczynki

   - dzienny czas pracy

   - tygodniowy czas pracy

   - przerwy w pracy

   - pora nocna

   - ewidencja czasu pracy

 

 
 3. Rozporządzenie nr 561/2006 i umowa AETR:

 

   - zakres obowiązywania rozporządzenia

   - czas jazdy bez przerwy

   - czas dziennego odpoczynku

   - odpoczynek regularny podzielony

   - odpoczynek dzienny w załodze

   - odpoczynek tygodniowy

   - pojazd transportowany promem lub pociągiem

 

 

 4. Kontrola czasu pracy kierowców:

 

   - organy uprawnione do kontroli

   - metodyka kontroli

 

 
 5. Warsztaty z czasu pracy kierowców (prezentacja programu TachoSpeed):

 

    - czas pracy kierowcy – rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje

    - kontrola przepisów o czasie pracy kierowcy, normy i wykroczenia

    - dla kogo jest program TachoSpeed

    - co zawiera program TachoSpeed

    - zalety programu TachoSpeed

 

 
Cena kursu:

 

•600 zł. od osoby,

•540 zł. dla pracowników członków wspierających,

•570 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Dane drugiego uczestnika szkolenia
Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Dane czwartego uczestnika szkolenia
Dane piątego uczestnika szkolenia
Dane szóstego uczestnika szkolenia
Dane siódmego uczestnika szkolenia
Dane ósmego uczestnika szkolenia
Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Dane do faktury
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665