Miasto:
Włocławek
Typ:
Kurs długi
Tryb:
Opłata:
600,- zł od osoby
570,- zł dla członków zwyczajnych Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.
540,- zł dla pracowników członków wspierających
Zapisz się

Czas pracy kierowców w teorii i praktyce”

 

Kurs kierowany jest do pracowników działów kadr w zakładach pracy, biur rachunkowych, osób na stanowiskach kierowniczych i zarządzających, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą oraz osób zainteresowanych poniższą tematyką.
 

Celem kursu jest kompleksowe przedstawienie aktualnych uregulowań prawnych dotyczących ustawy o czasie pracy kierowców oraz zdobycie praktycznych umiejętności jego rozliczania.

 

Ramowy program kursu:

 

1.Ustawa o czasie pracy kierowców – informacje podstawowe:

 

- kogo dotyczy

 

- podstawowe definicje

 

 

 

2. Obowiązki kierowców:

 

- czas pozostawania w dyspozycji

- czas jazdy

- przerwy w jeździe

- odpoczynki

- dzienny czas pracy

- tygodniowy czas pracy

- przerwy w pracy

- pora nocna

- ewidencja czasu pracy

 

3. Rozporządzenie nr 561/2006 i umowa AETR:

 

- zakres obowiązywania rozporządzenia

- czas jazdy bez przerwy

- czas dziennego odpoczynku

- odpoczynek regularny podzielony

- odpoczynek dzienny w załodze

- odpoczynek tygodniowy

- pojazd transportowany promem lub pociągiem

 

 

4. Kontrola czasu pracy kierowców:

 

- organy uprawnione do kontroli

- metodyka kontroli

 

5. Warsztaty z czasu pracy kierowców (prezentacja programu TachoSpeed):

 

- czas pracy kierowcy – rozliczanie, ewidencja, diety, delegacje

- kontrola przepisów o czasie pracy kierowcy, normy i wykroczenia

- dla kogo jest program TachoSpeed

- co zawiera program TachoSpeed

- zalety programu TachoSpeed

 

Cena kursu:

 

•600 zł. od osoby,

•540 zł. dla pracowników członków wspierających,

•570 zł. dla członów zwyczajnych/dyplomowanych księgowych.

 

Warunkiem udzielenia rabatu członkom SKwP są na bieżąco opłacone składki członkowskie.

 

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 18 sierpnia 2017r. (Dz. U. z 2017, poz. 1632).

Realizacja kursu uzależniona jest od ilości osób zainteresowanych powyższą tematyką.

 

 

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665