Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
480,- zł od osoby
430,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE SZKOLENIA

 • szkolenie dwudniowe: 12 i 14 lipca 2021 r. od godz. 09.00 do 14.00
 • Szkolenie prowadzone jest w formule on-line, (tzw. webinar). Każdy uczestnik dzień wcześniej otrzyma link z dostępem do platformy.

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe

PROGRAM

Dzień I

 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
 • Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
 • faktury zagraniczne a rejestr VAT - czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 1. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
 • Kiedy faktura?
 • Kiedy nota obciążeniowa?
 • Kiedy rachunek?
 • kiedy umowa?
 • kiedy dokument pro-forma?
 • faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • sprzedaż nieudokumentowana
 1. Faktury elektroniczne
 • Definicja faktury elektronicznej
 • Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
 • Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
 • najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
 • Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.
 1. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
 • Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
 • Planowane na 1 lipca 2021r. zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K
 • Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? - Objaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
 • Korekta faktury uproszczonej
 1. Obowiązkowa treść faktury:
 • Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
 • Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
 • Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
 • Stawka podatku VAT na fakturze.
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze - kiedy obowiązkowe?
 • Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
 • Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
 • stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
 • czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
 • czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 1. Faktura zaliczkowa:
 • Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
 • Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
 • Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
 • Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
 • Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie
 • Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021:
 • Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
 • Treść faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca.
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Anulowanie faktury
 • Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
 • Faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020
 1. Nota korygująca
 • Przesłanki wystawienia.
 • Akceptacja noty korygującej.
 • Forma noty korygującej

Dzień II

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki
 1. Refaktury
 • w jakich przypadkach stosuje się refaktury
 • terminy wystawiania refaktur
 • refaktury a usługi kompleksowe - sposób na optymalizację
 1. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
 • przesłanki odliczenia podatku VAT
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
 • Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
 • Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
 • Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
 • Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
 • Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
 • Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021.
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT
 1. E-faktura i SLIM VAT 2. Jakie zmiany w fakturowaniu planowane od 1 października 2021 r.?:
 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • faktura ustrukturyzowana - czyli jaka?
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej,
 • 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • zachęty do korzystania z KSeF :zwrot podatku VAT w terminie 40 dni,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura uproszczona a KSeF,
 • faktury do paragonu a KSeF,
 • faktura zaliczkowa w KSeF,
 • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 • kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?
 1. Sankcje za błędy na fakturach:
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
  • Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
  • Faktura wadliwa a nierzetelna.
  • Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.
  • Co zrobić by uniknąć odpowiedzialności?

WYMAGANIA SPRZĘTOWE

Do wzięcia udziału w szkoleniu niezbędny jest komputer stacjonarny, laptop, tablet lub telefon komórkowy z obsługą dźwięku.

OPŁATA

 • 480,00 zł  od osoby
 • 430,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 do dnia poprzedzającego szkolenie.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej do dnia poprzedzającego szkolenie.  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665