Miasto:
Włocławek
Typ:
szkolenie
Tryb:
online
Opłata:
480,- zł od osoby
430,- zł cena dla członków oddziału
Zapisz się

TERMIN I MIEJSCE ZAJĘĆ

18 i 21 października  2021 r. (poniedziałek i czwartek), godz. 9,00-14,00

Zajęcia prowadzone są w formule on-line za pośrednictwem Internetu przy użyciu platformy do zdalnego prowadzenia zajęć.

Każdy uczestnik, który opłacił zajęcia, otrzyma na adres podany w formularzu zgłoszenia, link z dostępem do platformy, co najmniej na dzień przed dniem realizacji.

 

WYKŁADOWCA

Marcin Otręba - Absolwent Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. W roku 2005 ukończył studia podyplomowe o specjalności Podatki. Posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach podatków pośrednich oraz procedurze podatkowej. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej we Wrocławiu. Obecnie koordynator do spraw podatków w firmie która należy do grona największych producentów kruszyw łamanych w Polsce. Autor wielu publikacji dla biuletynu VAT, wydawnictwa INFOR. Od 2010 roku związany jest z Wyższą Szkołą Bankową we Wrocławiu w której prowadzi wykłady oraz szkolenia z zakresu podatków. Ma status trenera z ramienia Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów w zakresie podatku od towarów i usług oraz ordynacji podatkowe.

 

PROGRAM

Dzień I

 1. Podstawy prawne wystawiania faktur VAT
 • Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
 • Dyrektywa 2006/112/WE RADY z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej
 • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawiania faktur
 • Kto ma obowiązek wystawienia faktury?
 • Podmioty zwolnione z obowiązku wystawiania faktur VAT
 • faktury zagraniczne a rejestr VAT - czy można ująć faktury w obcym języku w rejestrze? (w tym przykłady faktur wystawianych przez Google, Facebooka itp.)
 1. Faktura VAT a inne dokumenty źródłowe
 • Kiedy faktura?
 • Kiedy nota obciążeniowa?
 • Kiedy rachunek?
 • kiedy umowa?
 • kiedy dokument pro-forma?
 • faktura proforma a obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności
 • sprzedaż nieudokumentowana
 1. Faktury elektroniczne
 • Definicja faktury elektronicznej
 • Czy skan faktury jest fakturą elektroniczną?
 • Dopuszczalne formy zgody na przesyłanie faktur elektronicznych wraz z przykładami
 • najczęściej popełniane błędy przy fakturach elektronicznych
 • Obowiązek udostępniania organom podatkowym pliku JPK z fakturami.
 1. Faktury uproszczone i faktury do paragonu:
 • Paragony do kwoty 450 zł z numerem NIP jako faktury uproszczone.
 • Planowane na 1 lipca 2021r. zmiany w wykazie faktur uproszczonych w JPK_V7M i JPK_V7K
 • Czy do faktury uproszczonej należy wystawić zwykłą fakturę ? - Objaśnienia Ministerstwa Finansów
 • Paragony powyżej kwoty 450 zł z numerem NIP
 • Konsekwencje wystawienia faktury VAT do paragonu bez NIPu, w tym 100% dodatkowego podatku VAT
 • Korekta faktury uproszczonej
 1. Obowiązkowa treść faktury:
 • Nazwa, numer, adres, w tym skrócone nazwy podatników
 • Numer NIP. Kiedy faktura z “PL” i przedrostkiem zagranicznym?
 • Prawidłowa data wystawienia i sprzedaży na fakturze
 • Stawka podatku VAT na fakturze.
 • Wyrazy “odwrotne obciążenie” na fakturze - kiedy obowiązkowe?
 • Wyrazy “mechanizm podzielonej płatności” na fakturze
 • Symbol CN i PKWiU na fakturze po zmianach
 • stawka podatku VAT przy usługach kompleksowych
 • czy na fakturach trzeba umieszczać kody GTU?
 • czy na fakturach trzeba umieszczać oznaczenia TP,EE, SW, MPP?
 1. Faktura zaliczkowa:
 • Prawidłowa treść faktury zaliczkowej.
 • Kiedy nie wystawiać faktury zaliczkowej?
 • Faktury zaliczkowe na 100%. Czy można je wystawiać?
 • Faktura końcowa “na zero”. Czy trzeba wystawiać i ująć w JPK_V7M?
 • Terminy wystawiania faktur zaliczkowych
 • Faktury zaliczkowe w eksporcie
 • Faktura zaliczkowa a obowiązkowy MPP
 1. Faktury korygujące z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021:
 • Przypadki kiedy nie wystawia się faktur korygujących.
 • Treść faktury korygującej.
 • Zbiorcza faktura korygująca.
 • Termin wystawienia faktury korygującej
 • Faktury korygujące in plus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Faktury korygujące in minus z uwzględnieniem SLIM VAT
 • Anulowanie faktury
 • Czy można skorygować NIP na fakturze VAT?
 • Faktury korygujące w nowym JPK_V7M i JPK_V7K od 1 października 2020
 1. Nota korygująca
 • Przesłanki wystawienia.
 • Akceptacja noty korygującej.
 • Forma noty korygującej

Dzień II

 1. Obowiązek podatkowy a terminy wystawiania faktur:
 • Zasady ogólne wystawiania faktur VAT
 • Szczególne zasady wystawiania faktur VAT
 • konsekwencje niewystawienia faktury VAT w terminie
 • Możliwość wystawienia faktury VAT na 30 dni przed sprzedażą lub wpłatą zaliczki
 1. Refaktury
 • w jakich przypadkach stosuje się refaktury
 • terminy wystawiania refaktur
 • refaktury a usługi kompleksowe - sposób na optymalizację
 1. Odliczenie podatku VAT na podstawie faktur:
 • przesłanki odliczenia podatku VAT
 • Wydłużenie terminu odliczenia VAT z uwzględnieniem najnowszych zmian SLIM VAT od 1 stycznia 2021r.
 • Przez jaki okres można zrealizować prawo do odliczenia?
 • Czy prawo do odliczenia podatku VAT może się przedawnić?
 • Czy biała lista podatników VAT ma wpływ na prawo do odliczenia podatku VAT?
 • Błędna stawka VAT a prawo do odliczenia.
 • Inne błędy na fakturze a prawo do odliczenia VAT.
 • Mechanizm podzielonej płatności a prawo do odliczenia podatku VAT
 • Faktura niezgodna z rzeczywistością a prawo do odliczenia.
 • Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane.
 • Odliczanie VAT od usług noclegowych po zmianach 2021.
 • Usługi gastronomiczne i cateringowe a kwestia prawa do odliczenia podatku VAT
 1. E-faktura i SLIM VAT 2. Jakie zmiany w fakturowaniu planowane od 1 października 2021 r.?:
 • co to jest KSeF i do czego ma służyć?
 • e Urząd oraz oprogramowania komercyjne do KSeF,
 • KSeF obowiązkowy czy dobrowolny?
 • faktura ustrukturyzowana - czyli jaka?
 • akceptacja odbiorcy faktury ustrukturyzowanej, wystawienie, otrzymanie i przesłanie faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady uwierzytelniania faktury ustrukturyzowanej,
 • 10 letni okres przechowywania faktur ustrukturyzowanych,
 • zachęty do korzystania z KSeF :zwrot podatku VAT w terminie 40 dni,
 • faktury korygujące w KSeF,
 • faktura uproszczona a KSeF,
 • faktury do paragonu a KSeF,
 • faktura zaliczkowa w KSeF,
 • korekty in minus sprzedawcy a faktury wystawione w KSeF,
 • korekty in minus nabywcy a faktury wystawione w KSeF,
 • kto będzie miał dostęp do faktur w KSeF?
 1. Sankcje za błędy na fakturach:
  • Dodatkowe zobowiązanie podatkowe. W jakich przypadkach? Kto odpowiada?
  • Czy osoba wystawiająca fakturę VAT podlega odpowiedzialności karnej skarbowej?
  • Faktura wadliwa a nierzetelna.
  • Omówienie czynów zabronionych związanych z fakturowaniem.
  • Co zrobić by uniknąć odpowiedzialności?

OPŁATA

 • 480,00 zł  od osoby
 • 430,00 zł dla członków oddziału
 • Warunkiem udzielenia rabatu członkom Oddziału Okręgowego we Włocławku SKwP są

  na bieżąco opłacone składki członkowskie.

Cena obejmuje:

 • wykład wraz z autorskimi materiałami szkoleniowymi
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.

materiały i zaświadczenie zostaną wysłane na adres mailowy uczestnika.

INFORMACJE DODATKOWE

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest nadesłanie karty zgłoszenia  e-mail’em na nasz adres: biuro@wloclawek.skwp.pl   lub poprzez formularz online na stronie internetowej oraz dokonanie wpłaty na nasze konto nr 94 1020 5170 0000 1902 0005 5665 najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia.  Jeżeli do dnia poprzedzającego szkolenie należność ureguluje zbyt mała ilość osób to szkolenie zostanie odwołane (informacja zostanie wysłana drogą mailową).

Rezygnacja ze szkolenia musi nastąpić bezwzględnie w formie pisemnej (za pośrednictwem poczty mailowej) najpóźniej na 3 dni przed terminem szkolenia .  Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów szkolenia przez zgłaszającego w wysokości 100%. Nieuczestniczenie w szkoleniu nie skutkuje zwrotem wpłaconej należności.

Karta zgłoszenia jest prawnie wiążącą umową zawartą pomiędzy organizatorem szkolenia a zgłaszającym.

Uczestnictwo w szkoleniu potwierdzone jest imiennym Zaświadczeniem, zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 19 marca 2019r. (Dz. U. z 2019, poz. 652).

Zapisz się

Dane uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane drugiego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane trzeciego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane czwartego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane piątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane szóstego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane siódmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane ósmego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziewiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane dziesiątego uczestnika szkolenia
Niezbędny do wystawienia zaświadczenia o ukończeniu kursu, zgodnego z § 22 ust. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 roku w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (tj. Dz. U. 2019 r. poz. 652)
Zniżka

jestem członkiem lub pracownikiem członka wspierającego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce

Dane do faktury
* pola wymagane

Zobowiązanie uczestnika szkolenia

ul. Miedziana 2/4
87-800 Włocławek

tel. 54 232 63 49

biuro@wloclawek.skwp.pl

94 1020 5170 0000 1902 0005 5665